Členským státům se nedaří snižovat emise některých látek znečišťujících ovzduší

Evropská komise vydala první zprávu hodnotící implementaci směrnice o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (NEC), která ukazuje, že většina států není na dobré cestě ke splnění svých cílů do roku 2020 nebo 2030.

Zpráva tudíž konstatuje, že je zapotřebí dalších opatření zaměřených na snížení znečištění ovzduší. Zlepšení je nutné zejména v oblasti zemědělství, kde je zapotřebí výrazně snížit emise amoniaku, s čímž má problém většina členských států. Podle Komise je efektivní implementace směrnice nutná ke splnění cílů Zelené dohody pro Evropu.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme