ČMZRB a CzechInvest spolupracují při přípravě infrastrukturních projektů

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a agentura CzechInvest uzavřely memorandum o spolupráci při identifikaci a přípravě infrastrukturních projektů. Cílem je pomoci veřejným zadavatelům s přípravou projektů.

U projektů, zaměřených na rozvoj infrastruktury, se počítá s využitím nedotačního a mimorozpočtového financování.

Snáze by tak měly vzniknout projekty infrastrukturního rázu, jakými může být např. výstavba obchvatů měst, dálnice, multifukční haly a sportoviště, parkovací domy, domovy pro seniory a domy s pečovatelskou službou, kampusy, modernizace nemocnic a jiných zdravotnických zařízení apod., které budou vhodné pro financování prostřednictvím  Národního rozvojového fondu (NRF) nebo běžných produktů banky.

„Při komunikaci s městy, kraji a dalšími veřejnými subjekty v rámci aktivit naší dceřiné společnosti, Národního rozvojového fondu, se často setkáváme s velkým množstvím zajímavých infrastrukturních záměrů, které jsou v různé fázi připravenosti, ale ne vždy vhodné pro financování prostřednictvím návratné formy podpory, na kterou se specializujeme. Velmi proto vítáme nabídku agentury CzechInvest, že nám díky svým kontaktům a zkušenostem pomůže s výběrem vhodným projektů pro nedotační a mimorozpočtové financování,“ přibližuje spolupráci Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

„Naším hlavním úkolem bude pro ČMZRB vytipovat a doporučit k dalšímu posouzení infrastrukturní projekty, které budou vykazovat prvek návratnosti a bylo by vhodné u nich využít projektové financování nebo financování prostřednictvím PPP,“ přibližuje spolupráci Patrik Reichl, generální ředitel agentury CzechInvest, a dodává: „Budeme vycházet z dostupných zdrojů, jako je například Národní investiční plán, využijeme ale také vlastních kontaktů, které jsme nasbírali dlouhodobým působením naší agentury v jednotlivých regionech ČR.“

Ze spolupráce obou státních institucí budou těžit nejen kraje a města, ale také další veřejné a soukromé subjekty, které tak mohou získat zdarma konzultace a poradenství jak při přípravě svých infrastrukturních záměrů, tak i následně při výběru realizátorů a nejvhodnějšího způsobu financování. 

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme