ČMZRB investuje 5 mld. Kč do rozvoje veřejné infrastruktury ČR

Evropská investiční banka (EIB) jakožto banka Evropské unie, poskytne Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB) 191 milionů EUR na podporu financování projektů rozvoje veřejné infrastruktury na území celé České republiky.

  • Poskytnutí úvěru Českomoravské záruční a rozvojové bance umožní zajistit nové zdroje financování infrastrukturních projektů na krajské a regionální úrovni
  • Uvedená transakce umožní realizovat nově vytvořený program na podporu udržitelného regionálního rozvoje
  • Úvěr od EIB přispěje k rychlejšímu zotavení české ekonomiky z negativních následků koronavirové pandemie

Finanční zdroje EIB, které bude mít ČMZRB k dispozici, budou určeny nejen k výstavbě a modernizaci klíčové veřejné infrastruktury v ČR (včetně sociálních, kulturních a administrativních budov), ale též pro zlepšení environmentálních parametrů, resp. energetické efektivnosti veřejných budov, včetně zlepšení dopravní a zdravotnické infrastruktury.

Lilyana Pavlova, viceprezidentka EIB, která má na starosti operace v České republice, uvedla: „Pokračující udržitelný regionální rozvoj a kvalitní infrastruktura na krajské a regionální úrovni jsou klíčové pro zlepšení kvality života a podnikání našich občanů. Evropská investiční banka velmi ráda podpoří ČMZRB a poskytne financování jejího programu regionálního rozvoje, jelikož počítáme s následnými pozitivními dopady na lepší dopravní situaci, vyšší kvalitu komunálních služeb včetně zotavení ekonomiky z následků pandemie COVID-19. Jsme velmi vděčni za dobrou spolupráci s ČMZRB a za možnost přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji České republiky.“

Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky k tomu dodává: „Současná poměrně turbulentní doba nám ukazuje, že stabilní a dlouhodobá podpora českých regionů napříč celou republikou je stále důležitější. Nově podepsaný úvěr EIB je vynikajícím příkladem realizace společného úsilí, vzešlého z již identifikovaných regionálních potřeb a efektivně přetaveného v konkrétní podpůrná opatření. Jsem potěšen příležitostí napomoci překonávání barier v rozvoji české infrastruktury o to víc, že se jedná o spolupráci s naším dlouhodobým a partnerem, kterým je skupina Evropské investiční banky.“

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme