ČMZRB pomůže firmám i městům s energeticky úspornými projekty

Nejen podnikatelé, ale také kraje, města a další instituce veřejného sektoru budou moci prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) získat kompletní pomoc při přípravě energeticky úsporných projektů, a to za minimálních nákladů.

Projekt ELENA od letošního jara podnikatelům i municipalitám nabídne prostředky z programu HORIZON 2020 spravovaném Evropskou investiční bankou (EIB) a sníží množství administrativy spojené s přípravou takovýchto projektů.

ČMZRB v rámci projektu ELENA podnikatelům bez rozdílu velikosti zajistí vypracování energetického posudku jejich zamýšleného projektu. Podnikatel přitom uhradí pouze 10 % z jeho ceny. Základní podmínkou je, že se musí jednat o projekt, který přinese úsporu na energiích a bude se vztahovat k nemovitosti.

„Typicky se může jednat například o rekonstrukci výrobní haly ve smyslu jejího zateplení, výměny oken, osvětlení, nové rozvody elektřiny a vody, využití odpadního tepla apod.,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „V první fázi podnikateli tedy pomůžeme s přípravou projektu, v druhé mu poskytneme bezúročné financování z našich stávajících programů, jakými jsou Úspory energie, resp. Energ. Podnikatel výrazně ušetří, ať už na samotném energetickém posudku či na úrocích, a zároveň mu ubyde administrativy spojené s přípravou a financováním projektu.“

Krajům, městům, obcím a dalším institucím veřejného sektoru ČMZRB v rámci projektu ELENA nabídne vypracování analýzy vhodnosti pro energeticky úsporné projekty EPC, přípravu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem, který projekt zrealizuje a zajistí  přípravu podkladů pro případné podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí.

„Jen náklady spojené s přípravnou takového projektu se mohou vyšplhat na částky kolem milionu korun. Pokud se municipality rozhodnou využít našich služeb, tyto náklady jim klesnou na desetinu. Vedle toho jim ubyde administrativy, což může být také významná pomoc,“ uvádí Jiří Jirásek.

ČMZRB bude poskytovat poradenství prostřednictvím vysoutěžených energetických poradců a EPC konzultantů. Pokud se bude jednat o projekty menšího rozsahu, tak využije svých vlastních odborníků. V současné době byla podepsána smlouva o přípravě dokumentace pro výběr poradců, kteří budou pomáhat s přípravou energeticky úsporných projektů. K samotnému spuštění projektu pak dojde na jaře letošního roku. Pokud by však zájemci chtěli konzultovat své projekty již nyní, mohou se obrátit na tým ELENA ČMZRB.

ELENA je projekt, jehož cílem je nabídnout komplexní servis při přípravě energeticky úsporných projektů a tím zvýšit investování do úspor energie. ČMZRB při tom využije prostředky EIB, které se jí na tento účel podařilo získat. Podpora z projektu ELENA tedy není běžnou veřejnou podporou a nevztahují se na ní limity de minimis.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme