ČMZRB schválila první žádosti o úvěr COVID I

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) schválila první žádosti malých a středních podnikatelů o bezúročný úvěr z programu COVID I v objemu 90 mil. Kč. Stalo se tak díky spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) ještě před původně plánovaným termínem zahájení tohoto programu, kterým měla být středa 1. dubna. Díky uspíšení startu programu tak první podnikatelé již začínají čerpat prostředky k úhradě svých provozních výdajů. 

Nejčastěji tito drobní, malí nebo středně velcí podnikatelé využijí prostředky k úhradě mezd, dále pak nájemného, nákladů na energie či pořízení zásob. „První podniky, které jsme podpořili, jsou z různých oborů. Jde například o firmy působící ve strojírenství, stavebnictví, textilním průmyslu, zdravotnictví, maloobchodu a velkoobchodu a služeb. Dále jsou mezi nimi i podniky navázané na gastronomii,“ vyjmenovává Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Co se regionů týče, tak podpora směřuje napříč celou Českou republikou. „První podpoření podnikatelé, v drtivé většině jde malé podniky, jsou z Ostravska, Šumperska, Olomoucka, Zlínska, Plzeňska, Semilska, Královéhradecka, Táborska, Mělnicka a také z Prahy,“ uvádí Jiří Jirásek a dodává: „Nejčastěji těmto podnikatelům bude vyplacena podpora v nižších řádech jednotek milionů korun.“

Úvěrový program COVID I měl být původně spuštěn 1. dubna. „Protože chápeme vážnost situace, řada podnikatelů nemůže na podporu dlouho čekat, podařilo se nám s MPO zahájit podporu se 14 denním předstihem a díky usilovné práci našich lidí začít poskytovat bezúročné úvěry firmám už na konci března,“ říká Jiří Jirásek a dodává: „Naši obchodní pracovníci, jejichž řady postupně doplňujeme a posilujeme o externí pracovníky, včetně například zaměstnanců CzechInvestu, zpracovávají další došlé žádosti, abychom v co nejkratší možné době podpořili co největší množství podnikatelů. Ne všechny podané žádosti ale splňují kritéria programu COVID I. V takových případech bohužel není možné žádosti vyhovět.“

Vedle toho finalizuje ČMZRB přípravy navazujícího záručního programu COVID II, k jehož vyhlášení dojde již v pondělí, 30. března!

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme