ČMZRB se mění na Národní rozvojovou banku. Pomůže podnikatelům i infrastruktuře

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pokračuje v souladu s novou strategií jako Národní rozvojová banka (NRB). A to nejen v podpoře malého a středního podnikání, ale ve financování české infrastruktury.

„Naše vláda pracovala na posilování strategického významu ČMZRB, dnes už tedy NRB při podpoře a modernizaci celé ekonomiky,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „S posilováním role NRB v posledních dvou letech souvisí vznik dvou dceřiných společností, Národního rozvojového fondu a Národní rozvojové investiční, které bance umožní rozšířit nabízené služby, zejména úvěrová a záruční schémata o další finanční nástroje včetně investic do infrastruktury a tím klienty podpoří zcela novým způsobem.

„Za třicet let jsme poskytli úvěry a záruky přibližně 73 tisícům klientů, které jsme podpořili téměř půl bilionem korun. Výrazně jsme tím přispěli k ekonomickému i sociálnímu rozvoji celé země. Považujeme za naprosto logické, že na tuto bezesporu úspěšnou éru navazujeme a své služby a znalosti rozšiřujeme a ve větší míře je nabízíme také veřejnému sektoru,“ říká generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek a dodává: „Novým i stávajícím klientům nabídneme celou paletu produktů včetně kapitálových vstupů nebo poradenství v oblasti energetických úspor či rozvoje veřejné infrastruktury se zapojením soukromých zdrojů.“ 

Národní rozvojová investiční (NRI) podporuje nadějné společnosti pomocí kapitálových vstupů. První takovou firmou je výrobce civilních a vojenských bezpilotních letounů Primoco UAV, který i díky NRI rozšíří své výrobní kapacity a zmodernizuje letiště v Písku.

„Chceme-li dlouhodobě a systematicky podporovat české firmy při expanzi na tuzemském i zahraničním trhu, musíme jim umět nabídnout širokou a variabilní škálu podpory. Právě financování investic skrze nákup podílů v nadějných a rychle rostoucích firmách je ve vyspělých západních ekonomikách stále populárnější. Jsem velmi ráda, že ho díky NRI nabízíme i českým firmám,“ říká vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová.  

Investice do veřejné infrastruktury

Národní rozvojový fond SICAV (NRF) spravuje prostředky soukromých investorů, především bank a dalších finančních institucí a investuje je do podpory veřejné infrastruktury. Může jít například o silnice, železniční projekty, nemocnice, domovy pro seniory, univerzitní kampusy nebo dostupné bydlení. Do fondu se zapojily již 4 banky, které přislíbily investici 7 miliard korun. NRF, který vznikl na začátku tohoto roku, již jedná s celou řadou potenciálních klientů. Mezi ty patří například statutární město Brno, kterému pomůže s financováním výstavby víceúčelové sportovní haly, a České dráhy, jimž plánuje poskytnout financování na nákup nových vlaků.

„Větší zaměření skupiny ČMZRB na infrastrukturní oblast je skvělou zprávou pro další rozvoj regionů, měst a obcí. První rozjednané projekty ukazují, že jsme otevřeli cestu k úplně novým finančním zdrojům a zároveň projekty zatraktivnili pro tradiční financující instituce,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodává: „Věřím, že nové způsoby financování a poradenství při přípravě projektů usnadní další rozvoj České republiky“.  

NRB v červenci podepsala smlouvu o spolupráci s EIB, díky které bude moci podpořit veřejné infrastrukturní projekty v minimálním objemu 5 miliard korun. Zajistila tak financování pro další projekty z Moravskoslezského kraje, Pardubic, Správy železnic či společnosti ČEZ ESCO.

Doporučujeme