ČMZRB zveřejnila předběžnou výzvu s bližšími informacemi k Úvěru COVID

V pondělí 9. března byl vládou schválen národní program Úvěr COVID. Cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. V pátek 13. března zveřejnila banka předběžnou výzvu k tomuto programu s bližšími informacemi, pro koho je určen a za jakých podmínek lze toto financování získat.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu (MPO) připravila k překlenutí zhoršené ekonomické situace v důsledku koronavirové infekce a souvisejících opatření národní program Úvěr COVID. Jeho prostřednictvím budou moci podnikatelé získat provozní úvěr s nulovým úrokem a až ročním odkladem splátek k úhradě provozních nákladů. Provozní úvěr bude možné využít například na úhradu mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmu, k profinancování zásob, úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, k předfinancování pohledávek apod.

O podporu může požádat od 1. dubna 2020 jakýkoliv malý a střední podnikatel (včetně živnostníků), který se v důsledku koronavirové infekce či souvisejících opatření dostal do problémů a chybí mu zdroje k uhrazení výše uvedených nákladů. Žádosti bude možné podat na kterékoliv pobočce ČMZRB a její součástí bude muset být i doklad prokazující, že se podnikatel dostal do potíží právě v souvislosti s koronavirem. Může se jednat například o doklady potvrzující zrušení zájezdů v případě cestovních kanceláří, potvrzení o zrušení zakázky, dodávky materiálu v případě výrobních společností, nařízení hygienických stanic, obcí či obdobných orgánů o zrušení kulturních, sportovních a jiných akcí apod.

Provozní úvěr bude ČMZRB poskytovat v rozmezí 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou, do výše 90 % způsobilých výdajů a se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců. Předběžná výzva s bližšími informacemi, jejíž parametry se mohou ještě změnit, je k dispozici zde.

ČMZRB v současné době připravuje pokyny pro zájemce o tuto formu podpory a formuláře k podání žádosti, včetně seznamu nejčastějších otázek. Veškeré tyto dokumenty budou postupně zveřejňovány na webu www.cmzrb.cz.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme