Co dělat a čeho se vyvarovat při digitální transformaci firmy

Svaz průmyslu připravil šest otázek a odpovědí, které ukazují, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat při transformaci firmy na chytrou továrnu. Digitální transformací firma systematicky uvádí do života jednotlivé prvky Průmyslu 4.0.

Pro některé podniky to znamená zcela změnit firemní procesy, datovou architekturu a komunikační infrastrukturu. U jiných stačí pouze optimalizovat způsob použití některých technologií. Cílem by mělo být efektivní začlenění firmy do takzvané algoritmické ekonomiky.

Ilustrační foto | Nataliya Hora / Shutterstock.com

V centru konceptu Průmysl 4.0 je takzvaná „Chytrá továrna“. Ta umí autonomně řídit a zároveň zefektivnit kompletní výrobní proces. V chytrých továrnách spolu přirozeně komunikují lidé, stroje i zdroje pro výrobu.

1. Co by měl splňovat dobrý projekt digitální transformace?

Úspěšný projekt by měl splňovat pokud možno všechny, nebo alespoň některé ze základních atributů konceptu Průmysl 4.0, kterými jsou:

  • Interoperabilita – všechny části tvorby produktu či služby spolu komunikují, ať už se jedná o výstup z konstrukčních nebo projektových prací, inteligentní senzory, chytrá výrobní zařízení, systémy pro vzdálenou správu a údržbu či lidé.
  • Virtualizace – jednotlivé prvky i celá zařízení lze ve virtuálním prostředí nasimulovat, a to nejen jejich fyzické parametry, ale i způsob řízení, uvádění do provozu nebo údržby, včetně nároků na zdroje lidské, materiálové a energetické.
  • Decentralizace – umožňuje autonomní provoz jednotlivých dílčích firemních systémů, které je možné s ohledem na aktuální potřeby výroby operativně konfigurovat.
  • Využívání algoritmů umělé inteligence – ať jde o strojové učení nebo strojové vědomí.

2. Jaké chyby při zavádění Průmyslu 4.0 nejčastěji dělají?

Nevnímají projekt Průmyslu 4.0 komplexně, aby prostupoval celou firmou. Soustředí se jen na osamocená digitální řešení, která zavádí bez jakékoliv perspektivy a možnosti další komunikace s ostatními firemními systémy. V tomto směru se začíná projevovat špatné chápání pojmu digitální dvojče. Není možné ho zjednodušeně vidět jen jako 3D simulaci nějakého zařízení nebo produktu.

Často se firmy omezují na jeden konkrétní technologický problém, který je patrně v dané době nejvíc pálí a snaží se ho vyřešit bez vazby na ostatní datové okolí ve firmě. Projektu pak chybí interoperabilita jednotlivých systémů.

3. Musí firma ihned začít s celkovou digitální transformací?

Nemusí, může začít s menšími dílčími projekty, na kterých si koncept Průmysl 4.0 vyzkouší. Ale pokud se k tomu rozhodne, tak by to měla dělat tak, aby i ten nejmenší první krok do budoucího konceptu celkové digitální transformace firmy zapadal.

I ten nejmenší první krok v digitalizaci firmy by měl zapadat do budoucího konceptu její celkové digitální transformace.

Není vhodné se pouštět do dílčích izolovaných řešení, která sice momentální problém nebo potřebu na konkrétním pracovišti vyřeší, ale nebude je možné v budoucnu zakomponovat do celofiremního systému.

4. Stačí, když se firma naučí správně pracovat s daty?

Digitální zralost firmy neznamená pouze datové dovednosti. Datová architektura, která umožňuje odpovídající tok dat a jejich zpracování a zároveň je sdílí pomocí standardizovaných služeb, je velmi důležitá.

Nicméně hlavní součástí digitální zralosti je především vize o dalším směřování firmy. To je pro úspěšnou digitální transformaci velmi důležité. Samozřejmě vše musí být doplněno digitální gramotností zaměstnanců i jejich technologickými a technickými znalostmi.

5. Musí firma změnit vnitřní procesy, když se chce pustit do digitální transformace?

Před digitalizaci, automatizací nebo robotizací musí být každý proces optimálně nastavený. Nemohou v něm být úkony nebo činnosti, které jsou zbytečné. Dobře nastavený proces je takový, z něhož už nelze nic odebrat.

Ilustrační foto

Pokud firma zdigitalizuje špatně nastavený proces, výsledek bude horší než původní stav. Podobné je to s vyhodnocováním velkých dat ve firmě. Pokud tato data pocházejí z neoptimálních procesů, jejich analýza firmě příliš nepomůže.

6. Proč se má firma pouštět do digitální transformace, když je na trhu úspěšná?

Některé firmy stále oddalují naplňování konceptu Průmysl 4.0 a zdůvodňují to svojí současnou výjimečností. Například vyrábějí v malých sériích, často používají k obrábění materiálu ruční práci, která vyžaduje dlouhé zkušenosti. Mají dostatek zakázek a slušný hospodářský výsledek.

Jenže jejich úspěch a přidaná hodnota závisí na několika vysoce kvalifikovaných zaměstnancích s minimálními digitálními dovednostmi. Je jenom otázkou krátké budoucnosti, kdy se tato výjimečná firma dostane do datové izolace a tím i do existenčních problémů.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (4Q/2021)

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme