Absurditou roku je 1,5metrový odstup od cyklisty při předjíždění

Absurditou roku se stala loňská novela zákona o silničním provozu, rozhodli hlasující v tradiční anketě. Anketa má upozornit na zákonné byrokratické povinnosti, jež zbytečně komplikují podnikání nebo absurdní legislativu, která přináší lidem problémy.

Zmíněná novela nařídila minimální boční odstup při předjíždění cyklisty na silnici na jeden a půl metru.

Ilustrační obrázek. Foto: Shutterstock

Vítěznou absurditu navrhla Hospodářská komora a vybrala ji veřejnost v online hlasování. Anketa je součástí soutěží Firma roku a Živnostník roku.

Podle pořadatelů znamená pro podnikatele a živnostníky dodržování často absurdních zákonů obrovské finanční, časové a personální náklady.

I když se zákonodárcům občas zadaří oblast podnikání podpořit a přijít se zákony, které pozitivně ovlivňují českou ekonomiku, mnohdy to bývá opačně. Zákonů a nařízení, které podnikatelům a živnostníkům házejí klacky pod nohy, je celá řada. Daňový systém, stavební zákon, ale i řada konkrétních paragrafů v zákonech, u kterých úřední šiml opět zařehtal.

Cílem ankety Absurdita roku je tedy upozornit zákonodárce na kontraproduktivní či přímo nesmyslné zásahy do legislativy a přispět k tomu, aby se jejich počet snižoval. Z nominovaných absurdit letos veřejnost vybírala tu největší do 28. dubna. Výsledky byly vyhlášeny 3. května v Praze.

Absurdita roku – vítězové:

1. místo – Jak změřit vzdálenost 1,5 metru předjíždějícího auta od cyklisty?

Jednoznačným vítězem se stala nominace Hospodářské komory ČR, která se týká zákona o silničním provozu. Loňská zářijová novela určila povinný boční odstup při předjíždění cyklisty, který byl stanoven na 1,5 metru (mezi autem a jízdním kolem). Řidiči motorových vozidel – tedy také všichni řidiči z povolání, dopravci, spediční firmy nebo rozvážkové služby – nesmějí předjíždět, pokud by nedodrželi bezpečný boční odstup. Jak ale přesně tuto vzdálenost odhadnout? Není jasné, jak se bude povinnost vymáhat, když je vzdálenost de facto nezměřitelná.

Podle novely navíc cyklista paradoxně nemusí využívat jízdní pruh pro kola. Není zřejmé, jak by se případně posuzovala jízda cyklisty na pozemní komunikaci, a nikoliv po zvláštním jízdním pruhu. Nelze rozumně odůvodnit, proč nemá zpřísněné podmínky i ten, kdo jede na bicyklu. Podle komory jde o nevyvážená, sotva vymahatelná a z hlediska logiky jen obtížně odůvodnitelná ustanovení.

§ 17 odst. 6 a § 57 odst. 1 a 6 zákona č. 365/2021 Sb., o silničním provozu, nominováno HK ČR

2. místo – Zákaz zaměstnávání manželky

Pomyslné stříbro bere zákaz zaměstnávání manželky. Je možné, aby manželé pracovali v jedné firmě nebo i na jednom pracovišti společně, a to i tak, aby jeden z manželů byl nadřízeným toho druhého. Zaměstnavatelem však v takovém případě nesmí být přímo manžel či manželka, ale někdo jiný – právnická osoba (například obchodní společnost), i když třeba paradoxně vlastněná právě jedním z manželů. Jestliže se ale muž zaměstnávající nějakou ženu (nebo naopak) rozhodnou, že uzavřou sňatek, musejí pracovněprávní vztah ukončit. Zákoník práce neříká, jakým způsobem a kdy, respektive do jakého termínu.

§ 318 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a postup správy sociálního zabezpečení

3. místo – Evidence tržeb – jednou ano, jednou ne 

Stupně vítězů doplnila EET – jedno ano, jednou ne. Babišova vláda sděluje Čechům, že je elektronická evidence tržeb úspěšným nástrojem pro dohled nad dodržováním daňových povinností podnikatelů, její nástupkyně oponuje, že je to zbytečná administrativní zátěž bez významnějšího efektu.

Elektronická evidence tržeb se v roce 2013 stala vlajkovou lodí tehdy vládního hnutí (vláda Bohuslava Sobotky z ČSSD za účasti ANO). Měla pomoci s lepším výběrem daní a narovnat podnikatelské prostředí. Podle kritiků a představitelů současné exekutivní moci naopak přinesla podnikatelům jen další zbytečnou administrativní zátěž a náklady. Jsou tu ale podnikatelé a živnostníci z masa a kostí, kteří se na EET jednou musejí připravit, a pak zase přijmout informaci, že skončí. Kdo ví, co se na ně chystá dál. Pokud by se s každými novými volbami mělo vše měnit, mohou své podnikání pověsit na hřebík.

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, respektive postup vlád ČR

Další nominace:

Zmatky kolem kompenzačních bonusů

Dotace v rámci ošetřovného pro OSVČ v rámci „Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění covid-19″ byly ukončeny letos v lednu. Řada podnikatelů tuto podporu tedy využila i ve zdaňovacím období 2021. Kompenzační bonus se nemusí danit, neznamená to ale, že se kompenzace neuvádějí v daňové evidenci.

Podnikatelé, kteří si vedou daňovou evidenci, v ní uvedou tuto dotaci jako „příjem nevstupující do základu daně“. To ale komplikuje uplatnění daňové slevy na manžela nebo manželku. Do vlastního příjmu manžela (manželky) se totiž zahrnují všechny příjmy s výjimkou těch, které jsou taxativně vyjmenovány v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. A kompenzační bonus mezi nimi chybí. O tuto částku se tedy zvýší partnerovy příjmy a budou-li za rok 2021 vyšší než 68 000 korun, nárok na slevu mizí.

Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů

Podrobnější informace k vyhlášení ankety a vítězům na stránkách firmaroku.cz

Pozor na děti do třinácti let!

Školní děti do třinácti let jsou nepostižitelné, jimi způsobené škody prakticky nevymahatelné. Tato absurdita platí od loňského roku v podobě zákona č. 192/2021 Sb. Důležitý je především § 2920 (3), který zní: „Škodu způsobenou nezletilým mladším třinácti let nahradí ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Nedošlo-li ke škodě v důsledku zanedbání náležitého dohledu, nahradí škodu nezletilý, způsobil-li ji činem povahy úmyslného trestného činu nebo je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného.“ Jinými slovy: pokud dítě není ‚deliktně způsobilé‘ a osoba vykonávající dohled prokazatelně nezanedbala náležitý dohled – za škodu nikdo neodpovídá.

§ 2920, odst. 3 zákona č. 192/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Bič na podnikatele? Pandemický zákon

V novele pandemického zákona jsou nově vyjmenované specifické oblasti, které vláda může v případě pandemické pohotovosti omezit. Vláda bude smět zasáhnout do provozu obchodů, obchodních center, trhů a tržišť například omezením jejich otevírací doby. Kabinet může zredukovat služby včetně restaurací, sportovišť, hudebních klubů a diskoték, heren a kasin, muzeí a galerií, hradů a zámků. Totéž platí pro zoologické a botanické zahrady, knihovny, divadla či kina. Normu lze dále uplatnit na festivaly, veletrhy nebo na dětské tábory. Stát měl podle Hospodářské komory i předtím dostatečné nástroje potřebné k řešení krizových situací, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.

Zákon č. 94/2021 Sb., zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19

Podle vyhlašovatelů ankety přispěla Absurdita roku k odstranění celé řady zbytečných zákonů a vyhlášek. Z dnes už zrušených absurdit je to třeba povinnost vést evidenci o kontrolách na zdravotní nezávadnost, i když tuto evidenci mají povinnost vést kontrolní úřady, dále neuznávání dokumentů posílaných úřady podnikatelům do datových schránek jinými úřady za originály nebo vládní nařízení určující firmám, kdy mají vymalovat, případně vyhlášku ukládající fyzioterapeutům mít ve své ordinaci velké zrcadlo.

Redakčně upravená tisková zpráva firmaroku.cz

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme