Čočka jako nový kazašský exportní artikl a další novinky ze zemědělského sektoru

V posledních dvou letech zaznamenávají kazašští odborníci rostoucí zájem zemědělců pěstovat čočku. Její spotřeba v Kazachstánu je sice velmi nízká, nicméně se jedná o zajímavý exportní artikl.

Ve druhé polovině r. 2022 se podíl čočky ve struktuře celkového agrárního vývozu zvýšil ze 48 % na 68 %. Od července 2022 do ledna 2023 bylo z Kazachstánu vyvezeno 133,7 tis. tun luštěnin, z toho 91,4 tis. tun byla čočka, 35,8 tis. tun byl hrách a 6,5 tis. tun byla cizrna. Počet cílových destinací vývozu kazašské čočky se zvýšil ze 13 na 20 zemí.

Ilustrační fotografie

Pro menší kazašské zemědělce je výhodnější čočku vypěstovat a okamžitě ji prodat, než ji skladovat a poté zpracovávat. Důvody jsou jednoduché: drobní zemědělci nemají skladovací prostory, čisticí zařízení a ani zajištěnou logistiku. Rovněž je od státu obtížné získat osvědčení o původu a jakosti a další rostlinolékařská osvědčení.

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Nedostatek veterinárních lékařů a zootechniků

Kazachstán se dlouhodobě potýká s problémem nedostatku pracovníků v oblasti zemědělství. Jedná se zejména o veterinární lékaře a zootechniky, a zemědělci hledají tyto profese přímo na vysokých školách. Obor veterinární lékař je v současné době nabízen na 27 vysokých školách (roční průměr je 1–1,5 tis. absolventů).

Zdá se, že počet absolventů by měl Kazachstánu stačit, nicméně realita je úplně jiná, neboť jen polovina promovaných veterinářů zůstává v oboru. Kazašská vláda se tento problém snažila v minulosti řešit pomocí státního programu „S diplomem do obce“, což se dařilo posledních 14 let, nicméně stále chybí 4 tis. odborníků.

Podle odborníků by měl být výše zmíněný program aktualizován co nejdříve. Ministerstvo zemědělství navrhuje uchazečům zmírnit podmínky pro přijetí na vysokou školu ve výše zmíněných specializacích a prodloužit dobu povinné praxe pro absolventy na pět let.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme