COSME – Loan Guarantee Facility (LGF) – Záruky za půjčky

Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky vyhlásilo další výzvu k podávání návrhů do komunitárního programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME).Tato výzva v gesci Evropského investičního fondu (EIF) je určena pro finanční zprostředkovatele/instituce. Vybraní zprostředkovatelé budou díky finančním zárukám z komunitárního programu COSME spravovat a poskytovat finanční nástroje (včetně rizikového kapitálu) na podporu růstu firem především v inovativní a výzkumné oblasti.

Kdo může žádat:

Žadatelské organizace mohou být:

  • Finanční instituce a fondy, které mohou poskytovat půjčky malým a středním podnikům, dle platné legislativy, a zároveň jsou založeny a provozovány v jedné či více členských zemích EU či zemích přidružených k programu COSME.
  • Záruční instituce či fondy, které jsou zřízeny za účelem poskytování záruk, dle platné legislativy, a zároveň jsou založeny a provozovány v jedné či více členských zemích EU či zemích přidružených k programu COSME.

Podávání návrhů:

Uzávěrka podávání návrhů v elektronické formě je 30. září 2020.

Veškeré detaily a dokumenty k výzvě naleznete na stránkách European Investment Fund

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme