Covid-19: Pohyb zboží a služeb přes norské hranice

Norské úřady dne 16. 3. 2020 posílily kontroly na všech hraničních přechodech. Došlo k omezení vstupu na území Norska pro cizince bez trvalého pobytu či jiného speciálního důvodu pro pobyt v zemi. Přeprava zboží přes norské hranice však navzdory omezení pohybu osob zůstává plynulá a bez přímých omezení. Na většinu vysílaných pracovníků se omezení pro vstup osob do Norska nevztahuje.

Norsko má v zájmu udržet přísun dodávek zboží do země, a proto nedochází k zamezování vstupu zboží do země a to ani z oblastí, které jsou epidemií zasaženy nejvíce. Silniční, vlaková, lodní i letecká přeprava zboží probíhá zatím bez narušení. Podle norské Celní správy může v některých případech docházet k uplatňování restrikcí pro pohyb řidičů nákladních vozidel či kapitánů plavidel, avšak prozatím ZÚ ČR v Oslo žádný takový případ neregistruje.

ZÚ přesto doporučuje, aby firmy, jejichž pracovníci musí překročit norskou hranici, vybavili každého pracovníka písemným odůvodněním. Ideálně v podobě potvrzení, že překročení hranice je nutné např. za účelem zásobování (resp. zajištění základních potřeb obyvatelstva a kritických funkcí) či výkonu práce v Norsku. Následně při vstupu na území Norska profesionální řidiči, kteří zajišťují přepravu zboží ze zahraničí, nebudou muset do karantény. Ta se na ně však bude vztahovat v době, kdy nebudou v práci.  V případě podrobnějších dotazů na podmínky převozu zboží přes hranice se lze obracet přímo na Ministerstvo dopravy.  

Naopak všem omezením na hraničních přechodech a letištích plně podléhá komerční přeprava osob.  Vysílaní pracovníci ze zemí EHP, kteří započali s prací v Norsku nebo by měli zahájit výkon práce trvající po dobu nejméně 3 měsíců, mají do země přístup. Stejně tak občané ze zemí EHP, kteří by měli zahájit výkon práce v sektorech s nedostatkem pracovních sil, jako jsou zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rybářství, potravinářský průmysl, petrolejářský průmysl a elektrárenský průmysl. 

Norské hraniční přechody nebyly uzavřeny a operují ve standardním režimu, byť při významném posílení hraničních kontrol. Všechny celní úřady v Norsku, kromě Drammenu, zůstávají otevřeny a v rámci svých aktuálních kapacit kontrolují pohyb zboží přes hranice dle platných předpisů. V případě nutnosti převozu zboží přes přístav v Drammenu je třeba obrátit se na jiný nejbližší celní úřad. V případě zájmu o bližší informace Vám doporučujeme sledovat webové stránky norské Celní správy.

Sezónní pracovníci, kteří se momentálně nacházejí na území Norska a blíží se jim vypršení platnosti stávajícího pobytového titulu se mohou obrátit na UDI s žádostí o prodloužení povolení na déle než šest měsíců v řadě

Dostanete-li se do potíží, informujte neprodleně Velvyslanectví ČR v Oslu

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslu (Norsko).

• Teritorium: Norsko
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme