COVID Report: Jedinečný projekt denně informuje miliony lidí o skutečném počtu nakažených

Rozhovor s Janem Kleindienstem, který stojí za nápadem projektu Covid Report.

Informovat občany o skutečném počtu nakažených a nových přírůstcích přímo v místě jejich bydliště, zaměstnání nebo tam, kde bydlí jejich blízcí. Tlumit případnou paniku, ale také posilovat obezřetnost v místech, kde počty případů rostou. To vše je cílem projektu COVID report, který pro všechny obce na území Česka zajistí Mobilní Rozhlas ve spolupráci s technologickým startupem MAMA AI a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. O tomto inovativním projektu jsme si povídali s Janem Kleindienstem, který za nápadem stojí.

Kdy vznikl nápad rozšířit platformu Mobilní rozhlas o Covid report a co vás k tomu vedlo?

Na podzim 2020 jsem si jako zastupitel našeho města Nové Strašecí začal uvědomovat znepokojující paradox pandemické situace v menších městech a na vesnicích. Celostátní čísla začala prudce stoupat, aby vyvrcholila tsunami počtu nakažených v listopadu 2020. Obyvatelé venkova ovšem jako by měli pocit, že se jich tyto nárůsty netýkají.

Ta znepokojivě vysoká čísla se sice dějí kdesi v ČR, jak to hlásí denně ve zprávách, ale „naší obce se to určitě netýká, u nás to přece tak horké nebude”. Jelikož lokální informovanost byla velmi nízká a občané neměli snadný přístup k počtu nakažených v jejich obci, nebyla ochota dodržovat hygienická opatření nijak vysoká a mohla vytvářet podhoubí pro další šíření nákazy.

Pociťoval jsem tento nedostatek informovanosti poměrně palčivě, a proto jsem od října 2020 začal rozesílat zájemcům zprávy, kde jsem shrnoval vývoj covid-19 situace v naší obci a jejím širším okolí. Data pro obce jsem každé ráno vyčítal ze statistik Ministerstva zdravotnictví. Tento denní report byl odběrateli vnímán velmi pozitivně a postupně se rozrostl i o grafy a žebříček míry nakaženosti všech obcí v ČR tak, aby bylo možné určit jak si vede naše obec ve srovnání s celostátní situací. O report projevil zájem a čerpal z něj i okresní tisk.

Ruční příprava a napsání zprávy s čísly a grafy byla náročná, proto jsem využil svého profesního backgroundu ve strojovém učení a datové vědě a postupně jsem celý proces tvorby reportu pro naši obec zautomatizoval. Koncem roku 2020 jsem se o reportu zmínil Mobilnímu rozhlasu. Ředitele Mobilního rozhlasu Ondřeje Švrčka tato vize služby občanům velmi zaujala, a protože je sám také zastupitel a cítil to podobně, začali jsme intenzivně spolupracovat.

Velkým přínosem byl i Martin Komenda z ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), který přijal naše pozvání a do projektu se také zapojil. Celostátnímu nasazení služby zásadně pomohla Mama AI, což je technologický startup, který jsme založili s 25 kolegy experty na umělou inteligenci a cloud jako pokračování naší původní IBM Watson R& D skupiny v Praze. Zejména kolegové Mirek Vodolán a Jan Cuřín se zasloužili o to, že je report za použití technik automatického generování přirozeného jazyka (NLG) každé ráno strojově zpracovaný a dostupný pro každou z 6250 obcí v ČR.

MAMA AI

Nový český startup založený šesticí zakladatelů, kteří mnoho let fungovali v rámci výzkumné skupiny pražské pobočky IBM a jejího projektu Watson. Stojí za ním přední odborníci na umělou inteligenci a hluboké učení, počítačové rozpoznání a syntézu řeči, zpracování textu, konverzační technologie a strojový překlad a špičkoví inženýři moderních cloudových řešení. Zaměřuje se především na využívání umělé inteligence v rámci nových technologických příležitostí a jeho ambicí je stát se globálním hráčem.

Jak sbíráte data a jak často dochází k jejich aktualizaci?

Primárním datovým zdrojem jsou otevřené datové sady Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), které skupina pod vedením Martina Komendy publikuje každé ráno jako „big data” o milionech řádků, které obsahují časové řady počtu nakažených pro jednotlivé obce. Naše „výrobní linka“ softwarových robotů Mama AI tato data automaticky stahuje, validuje a staví z nich přehledné grafické a textové sestavy individuálně generované pro každou z 6250 obcí v celé ČR. Tyto reporty jsou pak občanům v obcích každé ráno k dispozici na webu Mobilní rozhlas jako kombinace infografiky a čitelného textového popisu o místní situaci a vztažené k celostátnímu žebříčku.

COVID report ukazuje, jak technologie strojového učení, zpracování dat a generování přirozeného jazyka mohou přímo pomáhat lepší informovanosti milionů obyvatel ČR.

Mohou se k datům dostat i občané, nebo je poskytujete primárně obcím pro účely dalšího zpracování? Jak obce s daty pracují a kolik jich přibližně je zapojeno?

Smyslem tohoto společného projektu partnerů Mama AI, Mobilní rozhlas a ÚZIS je poskytnout přehledná a denně aktualizovaná data o situaci v jednotlivých obcích. Do Mobilního rozhlasu je zapojeno přes 1500 obcí. Report je poskytován zdarma všem 6250 samosprávám a jejich občanům.

COVID report je navržen tak, aby se v jinak poměrně složitých tabulkách dokázal zorientovat každý. Denní aktualizace zároveň zajistí, že svým občanům předloží data často ještě dříve, než se je dozví například z tisku. Tímto otevřeným přístupem jim Mobilní rozhlas umožňuje údaje pohodlně konzumovat jak z webu tak i z mobilu.

ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je státní organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), je ÚZIS ČR správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Pro aktualizaci, využití dat a zpřesňování obsahu NZIS spolupracuje ÚZIS s asociacemi nemocnic, odbornými lékařskými společnostmi, sdruženími lékařů, zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi. Na globální úrovni pak ústav spolupracuje s organizacemi WHO, OECD, OSN nebo EUROSTAT. Je předkladatelem oficiálních informací z NZIS za Českou republiku.

Co vidíte jako největší přínos Covid reportu?

Ukazuje, jak technologie strojového učení, zpracování dat a generování přirozeného jazyka mohou přímo pomáhat lepší informovanosti milionů obyvatel ČR. Automaticky sestavený COVID report poskytuje v přehledné podobě údaje o aktuálně nakažených obyvatelích obcí, denních přírůstcích a změně takzvané míry pozitivity – tedy podíl nemocných na celkovém počtu obyvatel. Jednotlivé obce zároveň srovnává s okolními katastry, se sídly v širším okolí, ale také se srovnatelně velkými obcemi v kraji. Veškerá data prezentuje v přehledných infografikách a s přesnými vysvětlivkami, jak je správně interpretovat.

Jaké jsou ohlasy?

Ohlasy jsou velice pozitivní. Informace o vývoji epidemie v obci mají jednu z největších čteností v historii. A také vnímaná užitečnost služby se podle hodnocení samotných občanů pohybuje na průměru 8,7 z 10, což je vynikající výsledek. Reporty jsou navíc doplněny celou řadou informačních vysvětlivek, takže na své si přijde jak poučený čtenář tak i laik.

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas je nejrozšířenější český nástroj pro chytrou komunikaci obcí se svými obyvateli, který využívá již téměř 1200 českých samospráv. Občanům umožňuje okamžitě předávat důležité a relevantní informace kombinací mnoha moderních komunikačních kanálů. Zároveň pro obec zajišťuje zpětnou vazbu v podobě participačních akcí, minireferend nebo sběru občanských podnětů. Provozovatelem Mobilního Rozhlasu je brněnská společnost Neogenia.

Plánujete report ještě nějak rozšiřovat?

Ano, pracujeme na průběžném přidávání dalších funkcionalit. Velmi brzy přidáme údaje o aktuální epidemiologické situaci
v jednotlivých pražských městských částech. Chystáme se také přidat informace o proočkovanosti obyvatel ČR. Obojí opět na základě datových sad ÚZIS.

Všichni pevně doufáme, že nás pandemie co nejdříve opustí a vrátíme se k normálnímu životu. Přemýšleli jste, co bude s nástrojem po skončení pandemie?

Význam informací poskytovaný na místní úrovni je zásadní pro rozvíjení informovanosti obyvatel samospráv. Vidíme, že je občany oceňovaný a věříme, že se tento trend bude prohlubovat. Vidíme celou řadu datových statistik, které by mohly obyvatele zajímat. Zejména pokud budou komplexní data poskytnuta jednoduchou a čitelnou formou, jako se to podařilo u COVID reportu. Bude to další podnětná ukázka toho, jak mohou být otevřené datové zdroje, ať už státní či privátní, užitečné k informovanosti obyvatel.

Ing. Jan Kleindienst, Ph.D.

Vystudoval FEL ČVUT obor počítače a obhájil doktorský titul v teoretické informatice na MFF UK. Celý profesní život se zabývá systémy strojového učení a umělé inteligence, zejména v oblastech rozpoznávání lidské řeči, vytěžování významu z textu, automatického vedení dialogu člověka s počítačem a modelování vztahu člověk-stroj. Jako student absolvoval dvouletou praxi ve výzkumných laboratořích firmy IBM v New Yorku. V roce 2008 se stal ředitelem české laboratoře IBM Watson AI Research Lab, ve které řídil řadu výzkumných a vývojových projektů. Počátkem 2021 spoluzaložil technologický startup Mama AI, kde se s kolegy věnují tvorbě automatických textových a hlasových konverzačních asistentů, řešením pro zpracování a generování přirozeného jazyka pro text a hlas, strojovému učení pro obecné zpracování dat, a konzultacím pro správné zavádění AI do praxe v organizacích a firmách.

Převzato z magazínu TA.Di vydávaném Technologickou agenturou ČR, autor: Veronika Dostálová

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme