Covid-Sport II: Podnikatelé mohou začít žádat o peníze

500 milionů korun je v 1. výzvě z programu COVID-SPORT II, který má podpořit podnikatele ve sportu. Konkrétně sportovní soutěže a sportovní kluby, které negativně ovlivnila pandemie koronaviru a s ní související mimořádná opatření. Žádosti mohou podnikatelé podávat od 12. listopadu.

Vyřizovat žádosti bude Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Výzvu, kde jsou podrobnosti, MPO a NSA zveřejnily v prvním listopadovém týdnu.

„Ve spolupráci s NSA jsme připravili program pro sportovní odvětví, kde se v souvislosti s opatřeními rušila utkání a sportovní akce. V programu je alokováno 500 milionů korun a výše maximální dotace se liší dle úrovně soutěže a konkrétního sportu. NSA bude žádosti přijímat a hodnotit, ministerstvo bude dotace vyplácet,“ říká ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Kluby v ohrožení

„Pro mnoho českých sportovních klubů znamenalo přerušení soutěží ohrožení jejich fungování. Dotace je určena pro pokrytí ztrát pro běžné fungování sportovních klubů jako je například nájemné, startovné, cestovné, pojištění či testování a dezinfekce,“ říká předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Žádosti bude možné podávat od 12. listopadu do 7. prosince 2020, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému. Systém žadatele podáním potřebných dokumentů včetně příloh provede, důležité je mimo jiné zřízení e-identity. Podpora je poskytována formou dotace ex-ante.

Program je zaměřený na podporu dvou aktivit. Podpořeny budou sportovní kluby ligových soutěží nejvyšší a druhé nejvyšší úrovně ve fotbalu, ledním hokeji, basketbalu, volejbalu a v házené. Druhá z aktivit se zaměří na sportovní akce, které musely být v souvislosti s vládními opatřeními zrušeny.

„Alokace pro sportovní kluby ligových soutěží v odvětví fotbalu, ledního hokeje, basketbalu, volejbalu a házené je stanovena ve výši 425 milionů. Druhá z aktivit se zaměří na zrušené akce v důsledku s vládními opatřeními, kde je připraveno 75 milionů korun Kč,“ uzavírá náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme