Česko a dalších 18 států včas neimplementovalo směrnici o otevřených datech

Evropská komise zahájila řízení o porušení práva s 19 členskými státy EU včetně ČR kvůli nesplnění povinností souvisejících se směrnicí o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Uvedené členské státy totiž neinformovaly Komisi o tom, jak proběhla transpozice směrnice do vnitrostátního práva, na což Komise reagovala zasláním formální výzvy. Směrnice, která byla přijata 20. června 2019 měla být transponována do 17. června 2021. Jejím cílem je podpořit rozvoj inovativních řešení založených na datech z veřejného sektoru, podpořit nové technologie a zlepšit přístup k datům vzniklým z výzkumných aktivit financovaných z veřejného sektoru.

Členské státy mají nyní 2 měsíce na odpověď Komisi a nápravu.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Právo | Právo a politiky EU

Doporučujeme