ČR a Kosovo podepsaly dohodu o hospodářské spolupráci

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček podepsal Dohodu o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky na setkání s kosovským ministrem zahraničních věcí dne 13. června 2019.Tato Dohoda byla podepsána během oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Kosova Behgjeta Pacolliho v České republice dne 13. června 2019 v Praze. Součástí programu ministra byl i kulatý stůl s českými podnikateli.

Cílem dohody z pohledu MPO je vytvoření formálního rámce pro zaštítění zájmů českých podnikatelských subjektů a otevření kanálu pro oficiální komunikaci mezi oběma zeměmi v hospodářské oblasti, včetně podpory exportu a investic. Kosovo je poslední ze zemí západního Balkánu, se kterou ČR doposud takovou dohodu neměla uzavřenu. Přitom již dnes na kosovském trhu působí celá řada českých firem, například v oblastech energetiky, hromadné dopravy, IT služeb a životního prostředí.

Text Dohody byl připravován od roku 2016. Jedná se o standardizovaný text dohody mezirezortní úrovně, odsouhlasený nejen kosovskou stranou, ale i Evropskou komisí (zahraniční obchod a cla jsou oblastí společné politiky EU a naše dohoda je neobsahuje). Dohoda je v souladu se zahraničně politickými zájmy ČR, jakož i s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu ČR, se závazky vyplývajícími z členství ČR v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Kosovská republika je malá země bohatá na nerostné suroviny, přičemž produkční kapacita těžebního průmyslu se stále nedostala na předválečnou úroveň (tj. před rozpadem Jugoslávie). Současně je Kosovo trhem dvou milionů lidí s přeshraniční jazykovou návazností na trh Albánie a částečně Makedonie. Je to trh geograficky blízký (dojezdová vzdálenost Praha – Priština do 1 400 km), s potenciálem nových exportních příležitostí pro naše firmy, zejména v oborech těžby nerostných surovin, energetiky, infrastrukturních projektů, dodávek pro systémy městské hromadné dopravy, vodního a odpadového hospodářství.

Z pohledu ČR je hospodářství Kosova v dlouhodobě zanedbaném stavu (nezaměstnanost dosahuje 30 %, mzdy jsou poloviční, HDP na obyvatele třetinové oproti ČR). Prostřednictvím podpory EU se však zemi dostává enormního přílivu prostředků v přepočtu na obyvatele. S ohledem na rozvoj, kterým Kosovo prochází, je rozsah obchodní výměny a investic, které mohou české firmy v Kosovu realizovat, natolik významný, že je žádoucí přistoupit k úpravě vztahů i v hospodářské oblasti.

ČR je otevřenou ekonomikou, která dlouhodobě podporuje všechny země západního Balkánu a vyslovuje se pro jejich rychlé začlenění do společného evropského trhu. V roce 2018 jsme do Kosova vyvezli zboží v hodnotě 21,7 mil. euro a dovezli za 1,1 mil. euro. Největšími položkami vývozu byly v roce 2018 osobní automobily (bezmála 1/5 našich vývozů do Kosova), dále jeřáby, papír, strojní díly, prací prášky, monitory, elektromotory. Dovážíme rostliny pro kosmetický průmysl a farmacii (přes 40 % našich dovozů), dále potravinářské polotovary s obsahem kakaa, ovoce a koření.

Dohody o hospodářské spolupráci (mezivládní nebo mezirezortní) jsou základní platformou pro rozvíjení ekonomického dialogu ČR s cílovými zeměmi. Zakládají společné orgány (komise, pracovní skupiny apod.), které umožňují dialog nejenom mezi experty jednotlivých ministerstev, ale i s podnikateli. Patří mezi základní nástroje podpory exportu, jimiž ČR disponuje.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme