ČR financuje projekt zaměřený na ochranu životního prostředí v Moldavsku na obou březích Dněstru

Koncem roku 2020 se česká nezisková organizace Arnika vydala do Moldavska, aby se podělila o zkušenosti České republiky s řízením vodních zdrojů. Předávání zkušeností bylo zaměřeno na nezbytnou transformaci zemědělství, prevenci postupné eroze a degradace půdy nebo na způsoby, jak se vyhnout nebezpečným povodním a suchu.

Česká republika má velké zkušenosti v oblasti hospodaří s vodními zdroji, podobnosti s Moldavskem jsou dány podobnou povahou krajiny a struktury zemědělství.

Během své cesty navštívili představitelé Arnika a Eco-TIRAS vesnici Budesti, kde na podzim proběhla výsadba stromů. Dále navštívili Dubasari a Dolní Dněstr, kde byly řešeny nebezpečné dopady přehrad a vodních elektráren. Na tiskových konferencích byla představena nová publikace „Jak porozumět rámcové směrnici EU o vodě a jak může pomoci zlepšit životní prostředí“.

„Ochrana řek před škodlivými stavbami, přijetí opatření k prevenci extrémního sucha a povodní, úspěšné hospodaření s vodou, ale také zajištění přístupu k informacím o životním prostředí a vytváření sítí mezi nevládními organizacemi na obou březích řeky Dněstr jsou klíčové na cestě k lepšímu stav životního prostředí a zemědělství v Moldavsku, “vysvětluje Marketa Dosoudilova, jedna z členů projektového týmu z Arniky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kišiněvě (Moldavsko).

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme