ČR může začít opět vyvážet vepřové maso do Japonska

Dne 24. srpna 2021 japonské Ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybářství uznalo Českou republiku zemí bez výskytu afrického moru prasat (AMP), což je hlavní podmínkou pro obnovení vývozů vepřového masa a výrobků z něj.

ČR získala povolení k vývozu vepřového do Japonska již v roce 2013, nicméně z důvodu výskytu afrického moru prasat na území ČR v roce 2017 japonské úřady toto povolení dočasně pozastavily.

V roce 2019 byla ČR uznána Světovou organizací pro zdraví zvířat jako země prostá AMP. Díky spolupráci Státní veterinární správy ČR a zemědělské diplomatky v Tokiu japonské úřady (Úřad pro bezpečnost potravin MAFF) nakonec po obsáhlém zkoumání uznaly ČR jako zemi bez výskytu AMP a opětovně povolily export vepřového masa. Česká republika se tak zařadila na seznam třiceti zemí světa (včetně čtrnácti členských států EU), které smí do Japonska toto zboží vyvážet.

Vepřové maso je nejoblíbenějším druhem masa v Japonsku, i když roční spotřeba 20,5 kg na osobu je v porovnání s ČR (43 kg) poloviční. V roce 2020 se do Japonska dovezlo celkem 891 tis. tun vepřového masa, z toho se jednalo o 416 tis. tun chlazeného a o 475 tis. tun mraženého masa v celkové hodnotě 475 mld. jenů (cca 95 mld. Kč).

Největším vývozcem vepřového masa do Japonska dle hodnotového vyjádření jsou Evropská unie (36 %), USA (26 %) a Kanada (24 %). V rámci EU je největším vývozcem Dánsko, Španělsko, Francie a Itálie. Kvůli strukturálním změnám v japonském zemědělství domácí produkce postupně klesá, čímž se otevírají další příležitosti pro zahraniční dodavatele.

Obnovení povolení k vývozu mohou již nyní využít čeští výrobci zařazení na seznam schválených podniků. Rozšíření tohoto seznamu o další české subjekty, které již zájem o export do Japonska deklarovaly, bude probíhat prostřednictvím SVS ve spolupráci se zemědělskou diplomatkou v Tokiu.

Autorka: Irena Leopoldová, zemědělská diplomatka, velvyslanectví ČR v Tokiu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme