ČR podpořila dva malé lokální projekty v Peru a Ekvádoru

Prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Limě byly i letos realizovány malé lokální projekty rozvojové spolupráce, jeden v Peru a jeden v Ekvádoru.

Celkový příspěvek oficiální rozvojové pomoci České republiky pro obě země činil 886 tisíc korun.

Ilustrační fotografie

Projekt v Peru

Voda pro život a zdraví amazonského obyvatelstva postiženého znečištěním životního prostředí Yurimaguas, Loreto, Peru:

Projekt si vytyčil vybudovat přístup k pitné vodě pro 180 rodin ve třech různých komunitách v oblasti Yurimaguas (okrajová oblast Amazonie). Beneficientům se tak přiblíží zdroj pitné vody a zkrátí vzdálenost, kterou musí především ženy ujít; při cestě často musí čelit sexuálnímu obtěžování.

Ušetří se čas a energie, protože již nebude potřeba vodu pokaždé převařit a skladovat. Výrazně se zlepší hygienické podmínky a tím se sníží výskyt nemocí.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Projekt v Ekvádoru

Zvýšení ekonomické odolnosti 80 osob žijících v chudobě a invalidních (a jejich rodin) z okrajových čtvrtí jihu Quita prostřednictvím zavedení městského zemědělství:

Projekt měl za cíl vybudovat v chudinské části města Quito devět skleníků a městských zahrad pro 80 chudinských rodin (některé z nich se starají o tělesně postižené příbuzné) a dále je vzdělat a naučit hospodařit a pěstovat plodiny.

Kromě schopnosti samostatně se uživit, budou moci rodiny své přebytky i prodávat, a tím tak zlepšit svou ekonomickou situaci. Projekt cílí převážně na matky a ženy v domácnostech, které jsou více ohrožené nezaměstnaností.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autorka: Eva Tadlíková, rada.

• Teritorium: Amerika | Ekvádor | Peru | Zahraničí

Doporučujeme