ČR přispěla k novému rozvojovému plánu gruzínského města Rustavi

V rámci rozvojové spolupráce ČR a nástroje na sdílení české expertízy v rámci Agendy 2030 experti z ČR vyhodnotili situaci městské zeleně v obci Rustavi a připravili doporučení, která budou zohledněna při přípravě nového územního plánu.

Cílem projektu bylo na základě terénního průzkumů zpracovat podrobné hodnocení funkčních hlavních ploch zeleně ve městě. Ke všem plochám zeleně (včetně nefunkčních) byla stanovena doporučení a konkrétní opatření pro kvalitativní rozvoj.

Ilustrační fotografie

Dále byla analyzována krajinná zeleň, a to s důrazem na analýzu a doporučení pro údolní nivu řeky Kura včetně uvedení inspirativních, již realizovaných obdobných projektů. Samostatně byla definována doporučení řešení systému sídelní zeleně města v novém Rustavi Urban Development Plan s tím, že v rámci těchto doporučení jsou uváděny příklady praxe v ČR.

Zpracovaný dokument uzavírá kapitola věnovaná zelené infrastruktuře představující principy, které by měly být aplikovány nejen v měřítku nového Rustavi Urban Development Plan. Uvedeny jsou příklady možných řešení.

Trend bude vyrobit s méně materiálem více, říká spolumajitel společnosti Beneš a Lát

Obec Rustavi se stává v posledních letech dynamicky se rozvíjejícím městem, které se snaží nabídnout ekonomicky zajímavé a zároveň k životu příjemné místo, zejména pro mladé lidi. Česká republika s městem Rustavi spolupracuje v rámci několika projektů. Ve spolupráci s Rustavi Innovation Hub byly v uplynulých čtyřech letech např. realizovány projekty v oblasti zapojení mládeže do rozhodovacích procesů města a inovačního přístup k propojování studentů a soukromého sektoru.

Starostka Rustavi Nino Latsabidze se v říjnu 2022 rovněž zúčastnila mise zástupců několika místních samospráv do České republiky, v rámci které se zúčastnila Podnikatelského fóra Východního partnerství a navštívila zástupce místní samosprávy, hospodářské komory i několika firem ve Zlínském kraji.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tbilisi (Gruzie).

• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí

Doporučujeme