ČR získala další prostředky z nástroje SURE, pomohou udržet zaměstnanost

Česká republika obdržela od Evropské komise 1 mld. euro z nástroje SURE. Tato půjčka má za cíl pomoci členským státům pokrýt náhlé výdaje veřejných prostředků v souvislosti s pandemií koronaviru.

Konkrétně se jedná o náklady na zachování zaměstnanosti, členské státy z prostředků budou moci financovat národní programy podpory. Celkově EU poskytla členským státům z nástroje SURE již 75,5 mld. euro. Pro Česko se již jedná o druhou půjčku a celkově z nástroje získala 2 mld. euro. 

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme