ČRA otvírá českým firmám dveře do rozvojových zemí

Českým firmám se nabízí příležitost proniknout na trhy rozvojových zemí. Tuzemské podniky se mohou zúčastnit výběrových řízení, která vypisuje Česká rozvojová agentura, a prosadit se na trzích mimo EU.  

Tendry jsou přístupné pro firmy z různých oborů. Škála veřejných zakázek je nesmírně pestrá. Podrobnosti si přečtěte na stránkách České rozvojové agentury (ČRA).

„Naším cílem je podpořit aktivity českých firem na rozvíjejících se trzích. Jejich know-how a inovativní nápady zároveň přispívají ke komplexnímu a efektivnímu řešení problémů v rozvojových zemích,“ shrnuje cíle programů expert ČRA na zapojení soukromého sektoru Ivan Lukáš.

„Díky naší podpoře se mohou podniky lépe seznámit s podmínkami v daném teritoriu – právním a regulačním rámcem, obchodními a investičními podmínkami – a možnou poptávkou po nabízených službách nebo zboží,“ dodává.

Pro rok 2016 je naplánována celková finanční alokace ve výši více než 350 milionů korun. K zemím, kde se mohou české podniky s podporou ČRA prosadit, aktuálně patří Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestina, Srbsko, Zambie a Ukrajina

Podporovanými obory jsou především voda a sanitace, zemědělství, výroba a dodávky energie či ostatní sociální infrastruktura a služby. K nově vypsaným tendrům patří například dodávka vybavení pro restaurátorské pracoviště Státního archivu v Sarajevu, rekonstrukce školní budovy v ukrajinském Kramatorsku či vybavení nemocnice v bosenském Bihači.

Česká rozvojová agentura

ČRA vznikla v roce 2008 jako implementační agentura ministerstva zahraničních věcí. Zabývá se zahraniční rozvojovou spoluprací, zejména přípravou a realizaci dvoustranných projektů. Peníze směřují k neziskovým organizacím, jež v rozvojovém světě působí, k univerzitám a dalším akademickým pracovištím nebo právě soukromým firmám.

Hlavní činností agentury je příprava a realizace dvoustranných rozvojových projektů mezi Českou republikou a prioritními partnerskými zeměmi ZRS ČR. Jednotlivé probíhající projekty podle zemí a sektorů můžete opět sledovat na stránkách ČRA.

Kompletní soupis kontaktů na pracovníky České rozvojové agentury
jap

Pravidelné novinky e-mailem