ČRA otvírá českým firmám dveře do rozvojových zemí

Tendry jsou přístupné pro firmy z různých oborů. Škála veřejných zakázek je nesmírně pestrá. Podrobnosti si přečtěte na stránkách České rozvojové agentury (ČRA).

Českým firmám se nabízí příležitost proniknout na trhy rozvojových zemí. Tuzemské podniky se mohou zúčastnit výběrových řízení, která vypisuje Česká rozvojová agentura, a prosadit se na trzích mimo EU.  

„Naším cílem je podpořit aktivity českých firem na rozvíjejících se trzích. Jejich know-how a inovativní nápady zároveň přispívají ke komplexnímu a efektivnímu řešení problémů v rozvojových zemích,“ shrnuje cíle programů expert ČRA na zapojení soukromého sektoru Ivan Lukáš.

„Díky naší podpoře se mohou podniky lépe seznámit s podmínkami v daném teritoriu – právním a regulačním rámcem, obchodními a investičními podmínkami – a možnou poptávkou po nabízených službách nebo zboží,“ dodává.

Pro rok 2016 je naplánována celková finanční alokace ve výši více než 350 milionů korun. K zemím, kde se mohou české podniky s podporou ČRA prosadit, aktuálně patří Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestina, Srbsko, Zambie a Ukrajina

Podporovanými obory jsou především voda a sanitace, zemědělství, výroba a dodávky energie či ostatní sociální infrastruktura a služby. K nově vypsaným tendrům patří například dodávka vybavení pro restaurátorské pracoviště Státního archivu v Sarajevu, rekonstrukce školní budovy v ukrajinském Kramatorsku či vybavení nemocnice v bosenském Bihači.

Česká rozvojová agentura

ČRA vznikla v roce 2008 jako implementační agentura ministerstva zahraničních věcí. Zabývá se zahraniční rozvojovou spoluprací, zejména přípravou a realizaci dvoustranných projektů. Peníze směřují k neziskovým organizacím, jež v rozvojovém světě působí, k univerzitám a dalším akademickým pracovištím nebo právě soukromým firmám.

Hlavní činností agentury je příprava a realizace dvoustranných rozvojových projektů mezi Českou republikou a prioritními partnerskými zeměmi ZRS ČR. Jednotlivé probíhající projekty podle zemí a sektorů můžete opět sledovat na stránkách ČRA.

Kompletní soupis kontaktů na pracovníky České rozvojové agentury
jap

Doporučujeme