CRIF: bankrotů dlouhodobě ubývá ve všech kategoriích

V říjnu bylo v České republice vyhlášeno 63 bankrotů obchodních společností, 440 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 081 osobních bankrotů.

Zároveň bylo podáno 78 návrhů na bankrot obchodních společností, 472 návrhů na bankrot podnikatelů a 1 236 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau. 

Ilustrační fotografie

Počet firemních bankrotů se oproti září zvýšil o 26, a počet bankrotů podnikatelů o 40. Počet insolvenčních návrhů se u obchodních společností snížil o 5 a u fyzických osob podnikatelů se naopak zvýšil o 90. 

„V letošním roce připadlo na jeden měsíc 56 bankrotů obchodních společností, v loňském roce to bylo 58 a  o rok dříve 62. Vidíme tedy, že se počty bankrotů postupně snižují. Podobný vývoj probíhá také u fyzických osob podnikatelů,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. 

Za posledních 12 měsíců byl vyhlášen bankrot 672 firem, o 31 méně než v předchozím období. Ubylo také bankrotů podnikatelů, v posledních 12 měsících jich bylo vyhlášeno 5 125, o 321 méně než v předchozích 12 měsících. 

Největší firmou, která v říjnu vyhlásila bankrot, je brněnské družstvo invalidů MYJÓMI. „Tato společnost i přes rostoucí výnosy vykázala ztrátu a v roce 2022 skončila výrazně zadlužená. Návrh na osobní oddlužení podal také předseda představenstva,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení portálu www.informaceofirmach.cz. 

Poměrově nejvíce bankrotů firem bylo vyhlášeno v Moravskoslezském kraji 

Celkově bylo v České republice v posledních 12 měsících vyhlášeno 16 bankrotů na 10 tisíc aktivních obchodních společností. Poměrově nejvíce bankrotů bylo vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (21), v Praze (19) a v Pardubickém kraji (18). Poměrově nejméně bankrotů naopak zaznamenal Středočeský kraj, kde bylo vyhlášeno pouze 8 bankrotů na 10 tisíc aktivních OS, dále Plzeňský kraj s 10 bankroty a Zlínský kraj s 12 bankroty.  

Přiznání ke všem typům daní: Kdy, kdo a za jakých okolností je musí podávat?

Nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních OS bylo vyhlášeno v odvětví dopravy a skladování (27) 
a ve zpracovatelském průmyslu (19). Poměrově nejméně bankrotů OS pak zaznamenalo odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče (6), následované odvětvím informačních a komunikačních činností (6).  

V odvětví dopravy a skladování bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů na 10 tisíc podnikatelů 

U fyzických osob podnikatelů se počet bankrotů ve většině odvětví pohybuje dlouhodobě výše než u obchodních společností. Za posledních 12 měsíců byl vyhlášen bankrot průměrně u 46 subjektů na 10 tisíc aktivních FOP. V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů na 10 tisíc fyzických osob podnikatelů (FOP) v Ústeckém kraji (86) a v Karlovarském kraji (81). Poměrově nejméně bankrotů pak bylo vyhlášeno ve Zlínském kraji a v Praze (31). 

V rámci odvětví bylo poměrově nejvíce bankrotů vyhlášeno v odvětvích dopravy a skladování (59) a stavebnictví (43), nejméně pak v odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče (6) a informačních a komunikačních činnostech (7). 

Počet osobních bankrotů se meziměsíčně mírně zvýšil 

V říjnu meziměsíčně přibylo osobních bankrotů i insolvenčních návrhů. Oproti září se zvýšil počet bankrotů o 30 na říjnových 1 081. Zároveň bylo v říjnu podáno 1 207 insolvenčních návrhů fyzických osob, o 218 více než v září. 

Za posledních 12 měsíců bylo v České republice vyhlášeno 13 456 osobních bankrotů, o 503 méně než v předchozích 12 měsících. „Již druhým rokem se snižuje průměrný počet bankrotů na jeden měsíc, takže počet osobních bankrotů na konci letošního roku skončí pod úrovní dvou předchozích let,“ říká Věra Kameníčková. Průměrně připadlo za uplynulých 12 měsíců 12 bankrotů na 10 tisíc obyvatel.  

Nejvíce bankrotů v poměru na 10 tisíc obyvatel bylo v posledních 12 měsících vyhlášeno v Ústeckém kraji (21), v Moravskoslezském a Karlovarském kraji (shodně 17). Poměrově nejméně bankrotů pak bylo vyhlášeno na Vysočině, ve Zlínském kraji a v Praze (shodně 8). 

Graf 1: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2021-2023 

Zdroj: CRIF
Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme