CRIF: Češi tíhnou k samostatnému podnikání, dvě třetiny firem mají jen jednoho vlastníka

V České republice bylo v roce 2022 registrováno celkem 568 247 firem, tedy o 8 % více, než v roce 2019. Zároveň 67,5 % z nich má pouze jednoho vlastníka.

Od roku 2019 se tak podíl firem s jedním vlastníkem zvýšil o tři procentní body, a to zejména na úkor firem se dvěma a více vlastníky, který letos činil 32,5 %. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF– Czech Credit Bureau.

Potřesení rukou nad smlouvou, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

„Z dat můžeme pozorovat, že Češi tíhnou k samostatnému podnikání. Nejenže podíl firem s jedním vlastníkem zcela dominuje, ale také jejich počet v posledních letech nejvíce rostl. Zatímco se mezi lety 2019 a 2022 zvýšil o 14 % na 365 041, v případě společností se dvěma vlastníky rostl jen o 2 % na 126 381 a u firem se třemi a více vlastníky byl dokonce zaznamenán pokles o 6 % na 49 476 firem,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF.

Firmy se třemi a více vlastníky jsou starší a větší

Z dat lze také pozorovat, že v případě firem s jedním vlastníkem má 57 % z nich stáří do 10 let a pouze 18 % jich je starých 21 a více let, u firem se třemi a více vlastníky je 40 % starých 21 a více let a pouze 34 % má do deseti let. Co se týče společností se dvěma vlastníky, pak 46 % z nich má do 10 let a 27 % 21 a více let. „Tento trend naznačuje, že firmy s více vlastníky jsou stabilnější, na trhu působí v průměru delší dobu, než ty, které mají vlastníka jednoho,“ dodává Věra Kameníčková.

Zatímco v případě firem s jedním vlastníkem má 77 % jednoho až pět zaměstnanců, u firem se třemi vlastníky je to pouze 61 %. Co se obratu týče, pouhých 13 % firem s jedním vlastníkem spadá do skupiny obratu nad 10 milionů korun. Naopak, společnosti se třemi a více vlastníky mají obrat nad 10 milionů korun ve 20 %. U firem se dvěma vlastníky je to 16 %. Společnosti s více vlastníky jsou tudíž z hlediska obratu větší.

Graf: Rozdělení společností podle počtu vlastníků v letech 2019 a 2022

Zdroj: CRIF

Nejméně rizikové jsou firmy se dvěma vlastníky

Ze semaforu aplikace CRIBIS, který na základě desítek finančních i nefinančních dat hodnotí potenciální rizikovost společností, vyplývá, že největší podíl firem spadajících do zelené, tedy nejméně rizikové kategorie, má 2 vlastníky. „Celkem 71 % firem se dvěma vlastníky má zelený semafor a jen 8 % červený. Na druhém místě jsou firmy s jedním vlastníkem, kde 69 % má zelený a 10 % červený semafor. Třetí jsou společnosti se třemi a více vlastníky, kde je zelených 68 % a 12 % červených,“ upřesnila Věra Kameníčková.

„Sólistů“ je nejvíce v Praze, nejsilnější podíl mají v odvětví dopravy

Největší podíl firem s jedním vlastníkem má Praha (70 %). Naopak nejmenší podíl je na Karlovarsku, kde jich je 58 %, ale zase podíl firem se dvěma a více vlastníky je zde nejvyšší ze všech krajů (42 %). Nejménší podíl  firem se dvěma vlastníky je potom v Praze (20 %) a se třemi a více na Plzeňsku, v Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji (ve všech shodně 8 %).

Při pohledu na srovnání odvětví můžeme pozorovat, že nejsilnější je podíl firem s jedním vlastníkem v odvětví dopravy, kde má pouze jednoho vlastníka 72 % firem. Podíl firem z dvěma vlastníky je nejčastější ve stravování a ubytování (27 %) a tři a více vlastníků mají nejčastěji firmy v obchodě, zpracovatelském průmyslu a informačních a komunikačních činnostech (vše shodně 11 %).

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme