CRIF: Firmy mají u bank půjčeno méně než před rokem, poprvé od roku 2010

Firmy a živnostníci si v posledním roce půjčovali výrazně méně než v předešlých letech. Obchodní společnosti měly na konci dubna u bank otevřené úvěry v hodnotě 1,14 bilionu korun, což je o 28 miliard méně než na konci dubna 2020.

Jde o první pokles od roku 2010, kdy se české firmy ještě vypořádávaly s následky světové finanční krize. Mezi živnostníky se objem úvěrů meziročně zvýšil o jednu miliardu na 46,5 miliardy korun. Naopak mezi obyvateli vzrostl objem úvěrů o 129 miliard na celkových 1,86 bilionu korun. Vyplývá to z výpočtů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, které provedla na základě dat České národní banky a portálu www.informaceofirmach.cz.

„Objem firemních úvěrů se meziročně snížil už v březnu, v dubnu se ale tento pokles mírně prohloubil. Jde o první pokles objemu firemních úvěrů od roku 2010 a o největší pokles od roku 2009, který byl výrazně ovlivněný dopady světové finančí krize,“ upozorňuje Věra Kameníčková analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Opačnou situaci lze pozorovat u úspor, které se nadále výrazně zvyšují. Úspory firem v dubnu meziročně vzrostly o 9 % na 1,23 bilionu korun, zatímco u živnostníků se zvýšily dokonce o 20 %. Ti měli bank uloženo 178 miliard korun, o 30 miliard více než před rokem. Vklady domácností se potom zvýšily o 12 % (319 miliard) na 2,8 bilionu korun.

„Výrazný růst objemu vkladů firem a živnostníků u bank spolu s opačným vývojem na straně úvěrů ukazuje, že firemní sektor v uplynulých 12 měsících výrazným způsobem omezil své investice, což bylo v době nejistoty pochopitelné. Odložené investice však můžou v následujícím období brzdit jejich konkurenceschopnost nebo jejich možnosti využít očekávaného ekonomického oživení,“ říká Věra Kameníčková.

Upozorňuje přitom také na další ukazatel, kterým je rozdíl mezi celkovým objemem firemních vkladů a úvěrů. Objem firemních úspor byl dosud vždy nižší než objem jejich úvěrů, což se poprvé změnilo v červenci loňského roku. Rozdíl mezi firemními úsporami a úvěry se zvyšoval až do letošního února, kdy už měly firmy u bank uloženo o 107 miliard korun více, než kolik měly půjčeno. Od té doby se začal rozdíl mírně snižovat, v dubnu činil 92 miliard korun.

Platební morálka firem, živnostníků i obyvatel se v dubnu mírně zlepšila

V dubnu se však zároveň poprvé od října loňského roku zastavilo zhoršování platební morálky lidí, živnostníků i firem, které souviselo s koncem zákonného moratoria na splátky úvěrů. Objem nesplácených firemních úvěrů dosahoval 4,32 milardy korun, o 50 milionů méně než v březnu. Živnostníci řádně nespláceli 6,88 miliardy korun, o 30 milionů méně než v březnu. U domácností se objem nesplácených úvěrů nezměnil a dosahoval 1,85 miliardy korun.

Nejlepší platební morálku měli lidé s úvěry na bydlení, kteří v dubnu řádně nespláceli pouze 1,1 % svých závazků. Firmy nesplácely 4,3 % svých dluhů, lidé s úvěry na spotřebu nespláceli 5,6 % všech svých závazků, zatímco živnostníci nespláceli 6,9 % svých dluhů. „Živnostníci patřili v uplynulém roce k nejvíce zasaženým skupinám. To se promítlo do výrazného zhoršení jejich platební morálky koncem loňského roku doprovázené i nižší dostupností úvěrů  od  bank a dalších finančních institucí,“ říká Věra Kameníčková.

Graf 1: Rozdíl mezi vklady a úvěry firem u bank v České republice

Zdroj: ČNB, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Rozdíl mezi vklady a úvěry živnostníků  u bank v České republice

Zdroj: ČNB, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau

Redakčně upravená tisková zpráva CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme