CRIF: Počet bankrotů se v Česku v roce 2022 snížil ve všech kategoriích

Nejvíce firem zbankrotovalo od ledna do července 2022 na Olomoucku, živnostníků a fyzických osob na Ústecku. Za uplynulých sedm měsíců letošního roku vyhlásilo bankrot celkem 416 obchodních společností, 3 201 živnostníků a 8 348 fyzických osob.

Ve všech kategoriích je letošní počet vyhlášených bankrotů nižší než za stejné období minulého roku. V rámci meziměsíčního srovnání zbankrotovalo v červenci více obchodních společností, ale méně živnostníků a fyzických osob.

Ilustrační fotografie

Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou pravidelně provádí společnost CRIF – Czech Credit Bureau. 

Od ledna do července tohoto roku se úpadek dotkl 416 obchodních společností, což je méně než za stejné období loňského roku, kdy jich zbankrotovalo 437, ale více než v roce 2020, kdy od ledna do července vyhlásilo úpadek jen 391 obchodních společností.

Firmy se s krizemi umějí vyrovnat

„Nízký počet bankrotů obchodních společností poukazuje na skutečnost, že firmy jsou zatím schopné se vyrovnat se ztíženými podmínkami podnikání. Odhadovat vývoj ve druhém pololetí je však obtížné,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF s tím, že také u živnostníků a fyzických osob lze pozorovat klesající tendenci počtu případů. 

„Zatímco v roce 2020 zbankrotovalo za leden až červenec 4 587 živnostníků a 10 911 fyzických osob, v roce 2021 to bylo 3 786 a 9 410 a letos už jen 3 201 a 8 348,“ dodává analytička. 

V květnu zbankrotovalo nejvíce podnikatelů od začátku roku

Co se návrhů na bankrot týče, u živnostníků jich za sedm měsíců letošního roku bylo 3 314 a u fyzických osob 8 457. To je méně než za stejné období vloni i předloni. U firem můžeme nicméně pozorovat opačný trend. Letošní počet návrhů na úpadek (607) je vyšší než vloni (592) a předloni (491). „Rostoucí počet návrhů v případě obchodních společností může signalizovat postupný růst počtu bankrotů ve druhé polovině roku,“ dodala Věra Kameníčková. 

V červenci počet bankrotů meziměsíčně klesl 

V rámci meziměsíčního srovnání pak v červenci zbankrotovalo o 2 firmy více než v červnu. Naopak návrhů na bankrot firem bylo o 31 méně. V případě živnostníků byly oba údaje meziměsíčně nižší (o 147 méně bankrotů a o 118 méně návrhů). Stejně tak i u obyvatel (o 347 méně osobních úpadků a o 302 méně návrhů). 

Největší zbankrotovanou společností byla v červenci firma Jatky Sojka, jež měla obrat v desítkách milionů korun a dlouhou dobu byla ve vážných problémech. Největším subjektem, který podal návrh na bankrot, byla Sberbank. 

Podrobnější informace k bankrotům za leden až červenec 2022

„Kromě Sberbanky, u které se tento krok dal dlouhodobě čekat, podala v červenci návrh na bankrot i firma AgroKBtrade s.r.o. zaměřená na výrobu mlýnských a škrobárenských výrobků. Návrh byl schválen zkraje srpna. Ze stejné obratové kategorie bych vypíchl i firmu Donashop s.r.o., zaměřenou na maloobchod, která podala návrh insolvence sama na sebe,“ upřesňuje Jan Cikler, vedoucí datového oddělení portálu www.informaceofirmach.cz

Největší míra bankrotů firem za rok byla na Olomoucku 

Olomoucký kraj zaznamenal za uplynulých 12 měsíců 25,8 zbankrotovaných firem na 10 000 existujících obchodních společností, druhá v pořadí je Praha, kde tento ukazatel činil 22,7. Naopak nejnižší poměr úpadků na 10 000 firem vykázal Královehradecký kraj, a to 7,2. 

Největší počet případů za posledních 12 měsíců zaznamenali v odvětví dopravy a skladování společně s odvětvím administrativních činností, kde připadlo 26,1 zbankrotovaných firem na 10 000 existujících. Naopak nejnižší míra bankrotů vykázalo vzdělání, zdravotnictví a sociální péče – pouze 4,2. Poměr pod 10 má i segment IT a nakládání s nemovitostmi. Nejvyšší nárůst případů zaznamenalo zemědělství, lesnictví a rybářství (o 56 %). 

Redakčně upravená tisková zpráva CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme