CRIF: Počet firemních bankrotů byl loni nejvyšší za 4 roky

V roce 2021 bylo vyhlášeno 742 bankrotů obchodních společností, o pětinu více než o rok dříve a zároveň nejvíce od roku 2017. Naopak počet bankrotů podnikatelů a obyvatel se meziročně snížil.

Vyhlášeno bylo 6 279 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 15 443 osobních bankrotů. V uplynulém roce bylo zároveň podáno 1 035 návrhů na bankrot obchodních společností, 6 342 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 15 607 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Ilustrační fotografie

Počet bankrotů obchodních společností meziročně vzrostl o 22 % (133 bankrotů), zatímco počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se snížil o 14 % (o 1 028 bankrotů). Počet návrhů na bankrot společností potom vzrostl meziročně o 6 % (o 62 návrhů), u fyzických osob podnikatelů klesl o 15 % (o 1 118 návrhů).

„Za výrazným zvýšením bankrotů obchodních společností stojí kombinace řady faktorů. V uplynulém roce byl i přes výrazný pokles ekonomiky počet bankrotů společností nejnižší od roku 2008, kdy začal platit stávající insolvenční zákon. Řada firem, které by zanikly už v průběhu roku 2020, přežívala díky kombinaci státní podpory a skutečnosti, že na sebe větší část roku 2020 nemusely podávat návrh na bankrot bez zbytečného odkladu. V letošním  roce přitom můžeme očekávat, že počet firemních bankrotů nadále poroste. Společnostem zdražují vstupy i úvěry, což se projeví především u těch subjektů, které se už nyní nacházejí ve špatné ekonomické kondici,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF.

Počet bankrotů firem a podnikatelů v prosinci klesl méně, než v předchozích letech

Počet bankrotů firem i podnikatelů bývá v prosinci v rámci roku tradičně jeden z nejnižších. Bylo tomu tak i v roce 2021, i když pokles jejich počtu nebyl tak výrazný jako v minulém roce. V prosinci 2021 bylo vyhlášeno 54 bankrotů obchodních společností, o 15 méně než v listopadu, a zároveň bylo podáno 86 návrhů na jejich bankrot, tedy o 20 méně než o měsíc dříve.

V prosinci bylo také vyhlášeno 437 bankrotů podnikatelů, o 93 méně než v předchozím měsíci. Snížil se i počet návrhů na jejich bankrot, kterých bylo podáno 489, o 56 méně než v listopadu.

Bankroty firem v roce 2021: nejvyšší nárůst v Pardubickém kraji

V roce 2021 bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze (334), dále v Jihomoravském kraji (84) a v Moravskoslezském kraji (69). Naopak nejméně firemních bankrotů bylo vyhlášeno ve Zlínském a v Královéhradeckém kraji (shodně 13) a na Vysočině (14).

Počet bankrotů obchodních společností se meziročně zvýšil ve 12 krajích, ve 3 krajích se naopak snížil. Největší meziroční nárůst zaznamenal Pardubický kraj (o 79 %), Plzeňský kraj a Moravskoslezský kraj (shodně o 53 %). Naopak k největšímu poklesu počtu firemních bankrotů došlo v Královéhradeckém kraji (35 %). Jejich počet klesl ještě na Zlínsku (o 24 %) a v Ústeckém kraji (o 18 %).

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2022

Míra bankrotů vztažená k počtu aktivních společností byla nejvyšší v Karlovarském kraji, kde bylo vyhlášeno 32 bankrotů na 10 tisíc aktivních firem, a v Moravskoslezském kraji, kde šlo o 24 bankrotů. Naopak nejnižší byla ve Zlínském kraji, kde bylo během uplynulého roku vyhlášeno 9 bankrotů na 10 tisíc aktivních firem. Následoval Královéhradecký kraj s 10 bankroty na 10 tisíc aktivních společností. Průměr za celou Českou republiku potom činil 19 bankrotů na 10 tisíc aktivních společností.

Bankroty podnikatelů v roce 2021: jejich počet rostl pouze na Karlovarsku a v Praze

V roce 2021 bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášeno v Praze (761), v Ústeckém kraji (742) a v Moravskoslezském kraji (694). Nejméně naopak v Kraji Vysočina (219), ve Zlínském, kraji (251) a v Karlovarském kraji (261).

Počet bankrotů podnikatelů v roce 2021 meziročně vzrostl pouze v Karlovarském kraji a v Praze. Na západě Čech se zvýšil o 13 %, v hlavním městě o 7 %. Ve zbývajících krajích jejich počet klesl, nejvíce v Pardubickém kraji, konkrétně o 28 %. V Královéhradeckém kraji se snížil o 25 % a v Plzeňském kraji o 24 %.

Při zohlednění počtu aktivních podnikatelů zaznamenal nejvyšší míru jejich bankrotů Ústecký kraj, kde bylo na každých 10 tisíc aktivních podnikatelů vyhlášeno 117 bankrotů. Následoval Karlovarský kraj se 108 bankroty a Liberecký kraj, kde bylo vyhlášeno 89 bankrotů na 10 tisíc aktivních podnikatelů. Naopak nejméně bankrotů bylo v tomto ohledu vyhlášeno v Praze, a to 38. Následoval Středočeský kraj a Vysočina se 43 bankroty na 10 tisíc aktivních podnikatelů. Průměr za celou Českou republiku potom činil 58 bankrotů na 10 tisíc aktivních podnikatelů.

Nejrizikovějším odvětvím byla v roce 2021 doprava a skladování

V roce 2021 bylo nejvíce bankrotů firem vyhlášeno v obchodu (175), dále v profesních, vědeckých a technických činnostech (107) a ve zpracovatelském průmyslu (87). Po přepočtu na množství registrovaných společností byla však nejrizikovějším odvětvím doprava a skladování, kde bylo v průměru vyhlášeno 31 bankrotů na 10 tisíc firem. Následovaly administrativní činnosti s 29 bankroty na 10 tisíc OS. Největší meziroční nárůst počtu bankrotů v rámci hlavních odvětví zaznamenaly administrativní činnosti (o126 %) a ubytování, stravování a pohostinství (o87 %), největší pokles naopak zpracovatelský průmysl (o 16 %).

Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno ve stavebnictví (1 548), v obchodu (1 268) a ve zpracovatelském průmyslu (742). Počet bankrotů podnikatelů v rámci hlavních odvětví meziročně vzrostl pouze v informačních a komunikačních činnostech, a to o 6 %. V ostatních odvětvích klesl. Nejvíce v odvětví distribuce vody, plynu a elektřiny (o 37 %). Po přepočtu na 10 tisíc podnikatelů byla nejrizikovější doprava a skladování s 66 bankroty, následovalo stavebnictví s 54 bankroty a ubytování, stravování a pohostinství se 49 bankroty. Průměr za celou ČR činil 30 bankrotů na 10 tisíc podnikatelů.

Počet osobních bankrotů klesl o jednu desetinu

V prosinci roku 2021 bylo vyhlášeno 1 026 osobních bankrotů. To je o 271 méně než v listopadu a zároveň nejméně od června 2019. Zároveň bylo podáno 1 171 návrhů na osobní bankrot, o 149 méně než o měsíc dříve.

Za celý rok 2021 bylo vyhlášeno 15 443 osobních bankrotů, o 1 838 méně než předchozí rok. Zároveň bylo podáno 15 607 návrhů na osobní bankrot, o 1 951 méně než v roce 2020. Počet osobních bankrotů i počet návrhů tak meziročně klesl o 11 %. „Počet osobních bankrotů se po účinnosti novely insolvenčního zákona v polovině roku 2019, která  zpřístupnila oddlužení většímu počtu lidí, snížil už druhým rokem v řadě. Loňský rok byl poznamenaný nízkou mírou nezaměstnanosti a řadou podpůrných opatření vlády, které zvedly příjmy obyvatel. Závěr roku byl potom částečně ovlivněn i akcí Milostivé léto, v rámci kterého můžou lidé zaplatit u některých dluhů pouze původní jistinu. Úroky, které často tvoří významnou část dluhu, jim poté budou odpuštěny,“ říká Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v roce 2021 vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (2 343), v Praze (2 122) a v Ústeckém kraji (1 611). Nejméně potom na Vysočině (474), v Karlovarském kraji (558) a ve Zlínském kraji (579). Jejich počet se snížil ve všech krajích kromě Karlovarského, kde bylo vyhlášeno o jeden osobní bankrot více než v roce 2020. Nejrychleji klesl v Jihomoravském kraji (o 18 %) a v Královéhradeckém kraji (o 17 %).

Nejohroženějším krajem byl v uplynulém roce Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj, kde bylo vyhlášeno 20 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Následoval Karlovarský kraj s 19 osobními bankroty na 10 tisíc obyvatel. Naopak v Kraji Vysočina bylo vyhlášeno pouze 9 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel a ve Zlínském kraji 10 osobních bankrotů. Průměr za celou Českou republiku činil 14 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel.

Vývoj počtu bankrotů od roku 2010

Počet bankrotů 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 21/ 20
Obchodní společnosti 1 352 1 291 1 372 1 398 1 254 1 009 910 784 656 680 609 742 22%
Podnikatelé 387 1 299 2 471 4 654 7 847 8 068 7 130 6 418 5 396 7 841 7 307 6279 -14%
Osobní bankroty 6 294 11 551 16 794 18 962 18 740 16 586 16 082 13 536 13 155 18 514 17 285 15443 -11%
Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau
Redakčně upravená tisková zpráva CRIF

• Teritorium: Česká republika