CRIF: Počet osobních bankrotů a bankrotů podnikatelů byl nejnižší od účinnosti novely insolvenčního zákona

V srpnu letošního roku bylo vyhlášeno 48 bankrotů obchodních společností, 517 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 281 osobních bankrotů. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů i osobních bankrotů byl nejnižší od června minulého roku. V srpnu bylo zároveň podáno 58 návrhů na bankrot obchodních společností, 558 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 377 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti červenci snížil o 6, zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností vzrostl o 5. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti červenci snížil o 88 a byl tak nejnižší od června minulého roku, kdy vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona. Ta měla zpřístupnit institut bankrotu většímu počtu lidí a podnikatelů. Počet návrhů na bankrot FOP se meziměsíčně také snížil, a to o 12 návrhů.

„Počet návrhů na bankrot obchodních společností je od května výrazně nižší, než bylo dosud obvyklé. Na bankroty má velký vliv „Lex COVID“, který poskytuje ochranu dlužníkům tím, že mj. stanoví, že soudy nebudou přihlížet k věřitelským insolvenčním návrhům. Tato přechodná lhůta přitom skončila 31. srpna. Od září proto můžeme očekávat růst počtu návrhů na bankrot obchodních společností a se zpožděním několika měsíců také růst počtu firemních bankrotů,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 657 bankrotů obchodních společností, což je o 7 bankrotů (1 %) méně než v předchozím období. Zároveň bylo vyhlášeno 8 465 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 2 359 bankrotů (39 %) více než v předchozích 12 měsících. V posledním roce bylo také podáno 896 návrhů na bankrot OS, o 170 návrhů (16 %) méně než v předešlém období. Také bylo podáno 8 654 návrhů na bankrot FOP, o 1 756 (25 %) více než v předchozím období.

Nejvíce bankrotů obchodních společností zaznamenalo odvětví obchodu

V srpnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (12), dále ve zpracovatelském průmyslu (9) a v dopravě a skladování (7). V posledních 12 měsících bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno také v obchodu (153), ve zpracovatelském průmyslu (127) a ve stavebnictví (76). Při přepočtu na 10 tisíc společností však byla nejvíce zasaženým odvětvím doprava a skladování, kde bylo vyhlášeno 28,6 bankrotu na 10 tisíc společností. Následoval zpracovatelský průmysl, kde šlo o 24,3 bankrotu na 10 tisíc OS.

Ve třech krajích v srpnu nezbankrotovala žádná obchodní společnost

Co se týče krajů, bylo v srpnu nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Praze (17) a v Jihomoravském kraji (10). Žádný bankrot OS nebyl vyhlášen v Olomouckém, Pardubickém a Ústeckém kraji.

V posledních 12 měsících bylo rovněž nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Praze (267) a v Jihomoravském kraji (88). Po přepočtu na 10 tisíc společností však bylo nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Plzeňském kraji (26,2) a v Karlovarském kraji (21,8). Nejméně potom v Ústeckém kraji (6,1) a v Středočeském kraji, kde šlo o 6,7 bankrotu na 10 tisíc OS.

Podnikatelé bankrotovali nejčastěji v obchodu

V srpnu bylo nejvíce bankrotů FOP vyhlášeno v  obchodu (117), ve stavebnictví (101) a v ostatních činnostech (70). V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů FOP vyhlášeno také v obchodu (1 861) a ve stavebnictví (1 819). Po přepočtu na 10 tisíc podnikatelů však byla nejvíce ohroženým odvětvím doprava a skladování, kde bylo vyhlášeno 84,7 bankrotu na 10 tisíc FOP a ubytování a stravování, kde šlo o 71,8 bankrotu.

Co se týče krajů, bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů v srpnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (70) a v Praze (58). Nejméně bankrotů FOP bylo naopak vyhlášeno v Karlovarském kraji (13) a na Vysočině (16).

Počet osobních bankrotů byl nejnižší od účinnosti novely insolvenčního zákona

V srpnu bylo vyhlášeno 1 281 osobních bankrotů a podáno 1 377 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů se oproti červenci snížil o 110 a byl vůbec nejnižší od června roku 2019, kdy vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona. Počet návrhů na osobní bankrot se meziměsíčně snížil o 166 návrhů. „ V srpnu bylo vyhlášeno o 40 % méně osobních bankrotů než o rok dříve a jejich počet se blížil hodnotám před účinností novely insolvenčního zákona,“ upozorňuje Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo vyhlášeno v srpnu v Moravskoslezském kraji (223), v Ústeckém kraji (158) a v Jihomoravském kraji (154).

Za posledních dvanáct měsíců bylo vyhlášeno 20 093 osobních bankrotů, o 5 113 (34 %) více než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 20 523 návrhů na osobní bankrot, o 3 748 (22 %) více než v předešlých 12 měsících.

Při přepočtu na 10 tisíc obyvatel byl nejvíce zasažený Ústecký kraj, kde bylo vyhlášeno 30,1 bankrotu, dále Karlovarský kraj, kde šlo o 27,9 bankrotu a poté Moravskoslezský kraj s 25,7 bankrotu na 10 tisíc obyvatel.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme