CRIF: V dubnu vzniklo nejméně firem od září loňského roku

V dubnu vzniklo v České republice 2 256 obchodních společností, což je o 329 méně než v březnu a zároveň nejméně od září minulého roku. Zároveň v dubnu zaniklo 990 společností, o 123 méně než v březnu a nejméně od října 2017.

V Česku během uplynulého měsíce přibylo 1 266 obchodních společností. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz. 

Žena píše na papír, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Od začátku letošního roku vzniklo celkem 9 864 společností, což je o 908 méně než ve stejném období loňského roku. Snížil se i počet zaniklých společností, i když ne tak výrazně. Těch bylo 4 670, o 151 méně než před rokem.

„Počet nových společností je zatím v letošním roce poměrně nízký. Když pomineme rok 2020, který byl výrazně ovlivněn  pandemií, je jejich počet nejnižší od roku 2016. Na druhou stranu je pozitivní, že počet vzniklých  společností byl dvakrát vyšší než počet těch zaniklých“ upozorňuje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Za první čtyři měsíce letošního roku dosáhl čistý přírůstek 5 194 obchodních společností při poměru 21 nových na 10 zaniklých.  

Nejvíce společností za první čtyři měsíce vzniklo i zaniklo v Praze 

Nejvíce obchodních společností vzniklo v první třetině roku v Praze (4 674), v Jihomoravském kraji (1 265) a v Moravskoslezském kraji (768). Ve všech krajích kromě Karlovarského došlo v tomto období k meziročnímu poklesu počtu nových společností. Nejvyšší procentuální pokles zaznamenal Zlínský kraj a Vysočina. Zde se počet nových firem snížil meziročně až o 18 %. Na Karlovarsku se naopak jejich počet zvýšil o desetinu. Tento kraj byl jediným, ve kterém se počet vzniklých společností meziročně zvýšil. Ve dvou předchozích obdobích však došlo v tomto kraji k výraznému poklesu počtu nových společností.  

Nejvíce společností zaniklo v prvních 4 měsících tradičně  v Praze (2 407), v Jihomoravském kraji (449) a v Moravskoslezském kraji (381). Ve srovnání s prvními čtyřmi měsíci minulého roku se jejich počet zvýšil v 7 krajích a v 7 se naopak snížil. Nejvíce se zvýšil na Ústecku, a to o 48 %. Nejvyšší pokles naopak zaznamenal Karlovarský kraj, kde v tomto období zaniklo o 69 % společností méně než v roce 2021. Výrazný pokles zaznamenal ještě Pardubický kraj, konkrétně o 51 %. 

Přibývá firem v zemědělství, lesnictví a rybářství 

V rámci jednotlivých odvětví vzniklo od začátku roku nejvíce obchodních společností v odvětví nakládání s nemovitostmi (1 559), v obchodu (1 540) a ve zpracovatelském průmyslu (1 300). Nejrychleji však přibývaly obchodní společnosti v zemědělství, lesnictví a rybářství, kde na 10 zaniklých firem připadlo 63 nově vzniklých. Nejnižší poměr nově vzniklých na 10 zaniklých firem byl v odvětví obchodu, kde byl jejich počet vyrovnaný. 

Ve srovnání s prvními 4 měsíci roku 2021 vzrostl počet nových společností nejrychleji opět v zemědělství, lesnictví a rybářství, a to o 69 %. Následoval zpracovatelský průmysl (+23 %) a informační a komunikační činnosti (+13 %). Naopak v nakládání s nemovitostmi se počet nových společností meziročně snížil téměř o čtvrtinu (-23 %), v ubytování a stravování potom o 13 %. 

Nejvíce firem zaniklo v odvětví obchodu (1 556), v nakládání s nemovitostmi (910) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (572). Meziročně se počet zaniklých společností snížil ve většině hlavních odvětví. Nejvíce v dopravě a skladování, kde zaniklo o 11 % společností méně než o rok dříve.  

Graf 1: Počet vzniklých a zaniklých OS za první 4 měsíce v letech 2017 až 2022 

Zdroj: CRIF
Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. 

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme