CRIF: V květnu meziměsíčně mírně vzrostl počet bankrotů osob, fyzických osob podnikatelů i firem

V květnu bylo vyhlášeno 61 bankrotů obchodních společností, 495 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 215 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 83 návrhů na bankrot obchodních společností, 521 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 271 návrhů na osobní bankrot.

Počet bankrotů ve všech kategoriích byl v rámci letošního roku lehce nadprůměrný. Vyplývá to z analýzy dat portálu Informace o firmách, kterou provedla společnost CRIF.

Ilustrační fotografie

Počet bankrotů obchodních společností se oproti dubnu zvýšil o 17, zatímco počet návrhů na jejich bankrot se snížil o 22. U fyzických osob podnikatelů se počet bankrotů meziměsíčně zvýšil o 97 a počet návrhů na bankrot o 78. Z dlouhodobé statistiky vyplývá, že v květnu bývá obvykle vyhlášeno více bankrotů než v dubnu a v rámci roku je čtvrtým měsícem s největším výskytem bankrotů.

„Počet bankrotů v posledních měsících ani v jedné z kategorií nezaznamenal žádný extrém. Je to jednak stabilizovanou ekonomickou situací, jednak tím, že firmy i podnikatelé se až dosud se změněnými podmínkami vyrovnávali poměrně dobře,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Nejvíce bankrotů bylo tradičně vyhlášeno v Praze

Nejvíce firemních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno v Praze (33), v Jihomoravském kraji (5) a v Moravskoslezském kraji (4). Naopak žádný bankrot obchodní společnosti nebyl vyhlášen na Vysočině. Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Ústeckém kraji (62) a v Jihomoravském kraji (50), nejméně ve Zlínském kraji (17).

V rámci odvětví bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v obchodu (16), v profesních, vědeckých a technických činnostech (8), ve zpracovatelském průmyslu (8) a ve stavebnictví (8). Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno ve stavebnictví (121) a v obchodu (85).

V delším časovém horizontu bankrotů ubylo

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 701 firemních bankrotů, o 29 méně než v předchozích 12 měsících. Poklesl také počet bankrotů fyzických osob podnikatelů, a to na 4 892, což je o 1 060 méně než v předchozích 12 měsících.

Nejvíce firemních bankrotů v přepočtu na 10 tisíc společností bylo v uplynulých 12 měsících vyhlášeno v Ústeckém kraji (22), na Olomoucku a v Praze (21). Nejméně potom ve Středočeském kraji (8). Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů na 10 tisíc podnikatelů vyhlášeno v Ústeckém kraji (91) a v Karlovarském kraji (77). Nejméně naopak v Praze (27).

Ilustrační fotografie

Nejohroženějším odvětvím byly z pohledu firem doprava a skladování, kde bylo vyhlášeno 29 bankrotů na 10 tisíc společností, a ubytování a stravování s 21 bankroty. Mezi podnikateli šlo o rovněž dopravu a skladování, vyhlášeno zde bylo 55 bankrotů na 10 tisíc podnikatelů. Následovalo stavebnictví s 42 a ubytování a stravování s 29 bankroty.

Počet osobních bankrotů se v květnu meziměsíčně zvýšil

V květnu bylo v České republice vyhlášeno 1 215 osobních bankrotů a podáno 1 271 návrhů na osobní bankrot. Počet osobních bankrotů se tak oproti dubnu zvýšil o 184 a počet návrhů na osobní bankrot se zvýšil o 188.

„Po březnu jde o druhou nejvyšší hodnotu v letošním roce, a to jak u bankrotů, tak u insolvenčních návrhů. Při porovnání například s rokem 2021 se jedná o podprůměrné hodnoty, takže lze říci, že osobních bankrotů i nadále ubývá,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (183), ve Středočeském kraji (151) a v Ústeckém kraji (147). Nejméně naopak na Karlovarsku (41) a na Vysočině (43). Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 12 417 osobních bankrotů, to je o 2 431 (16 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 13 111 návrhů na osobní bankrot, o 1 927 (13 %) méně než o rok dříve.

V průměru bylo v Česku vyhlášeno v posledních 12 měsících 12 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Nejvíce v Ústeckém i (20) a Karlovarském kraji (19), nejméně naopak na Vysočině a v Praze (shodně po 8).

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme