CRIF: V květnu v Česku zbankrotovalo 60 firem, zatím nejvíce v tomto roce

V květnu bylo v České republice vyhlášeno 60 bankrotů obchodních společností a zároveň bylo podáno 76 návrhů na bankrot. Počet firemních bankrotů byl v tomto měsíci zatím nejvyšší za letošní rok. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet bankrotů obchodních společností se oproti dubnu zvýšil o 7, zatímco počet návrhů na jejich bankrot se naopak o 22 snížil . 

Ilustrační fotografie

„Vyšší počet firemních bankrotů v květnu odpovídá vysokému počtu insolvenčních návrhů v předešlých měsících. V průměru za jeden měsíc bylo letos vyhlášeno jen o dva bankroty více než v roce předešlém, takže lze očekávat,  že  se v nejbližších měsících počet bankrotů nijak zásadně zvyšovat nebude,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V prvních pěti měsících roku bylo vyhlášeno pouze 281 bankrotů obchodních společností, což je méně než v předešlých třech letech. Za posledních 12 měsíců v Česku zbankrotovalo průměrně 16 z každých 10 tisíc aktivních firem. „Oproti podnikatelům nebo domácnostem  firemních bankrotů zatím příliš nepřibývá, a to navzdory vyšším počtům firemních bankrotů v okolních zemích,“ dodává Věra Kameníčková.

Největšími společnostmi, které v květnu zbankrotovaly, jsou BIS Euromont a.s. se sídlem v Praze a BREX s.r.o. z Liberce.

Mzdy rostou rychleji, než všichni čekali. Živnostníkům to výrazně zvedne odvody

Nejčastější jsou firemní bankroty v Karlovarském a Moravskoslezském kraji

Nejvíce firemních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno v Praze (26), v Jihomoravském kraji a v Moravskoslezském kraji (shodně 7). Naopak žádný bankrot obchodní společnosti nebyl vyhlášen ve Zlínském kraji. Nejvyšší míru bankrotu vykazuje Karlovarský kraj, kde za posledních 12 měsíců zbankrotovalo 21 z 10 tisíc aktivních subjektů a Moravskoslezský kraj, kde zbankrotovalo 20 na 10 tisíc aktivních firem. Nejlépe dopadly společnosti ve Středočeském kraji, u nichž připadlo jen 8 bankrotů na 10 tisíc aktivních firem.

V rámci odvětví bylo v květnu nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v obchodu (11), ve stavebnictví (8) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (7). V přepočtu na 10 tisíc aktivních subjektů za posledních 12 měsíců zbankrotovalo nejvíce firem v kategorii ostatních odvětví (21), v dopravě (20) a ve zpracovatelském průmyslu (19). Nejlépe dopladly firmy v oblasti vzdělávání, zdravotní a sociální péče a rovněž v odvětví informační a komunikační činnosti (7 bankrotů).

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme