CRIF: V květnu vzniklo 2 456 společností, 1 204 jich zaniklo

V květnu vzniklo v České republice 2 456 obchodních společností, o 297 více než v dubnu. Zároveň zaniklo 1 204 obchodních společností, o 71 více než v dubnu. Během prvních pěti měsíců letošního roku vzniklo 12 690 společností, což je o 2 % méně než za stejné období roku 2022.

Zároveň zaniklo 6 569 společností, o 12 % více než před rokem. Vyplývá to z analýzy dat portálu Informace o firmách, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Ilustrační fotografie

„Ačkoliv počet nových firem v prvních pěti měsících roku se blížil statistikám z minulého roku, počet zaniklých firem se zvýšil o téměř 800. Na 10 zaniklých firem proto letos připadlo pouze 19 nových, i když loni jich bylo 21. To znamená, že firem v České republice stále přibývá a od začátku letošního roku ke konci května je Česká republika bohatší o 6 121 firem, avšak růst jejich počtu je nižší, než v předchozích dvou letech“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Nejvíce společností vzniklo v prvních pěti měsících roku v Praze (6 206), Jihomoravském (1 659) a Středočeském kraji (892). Zaniklých společností bylo nejvíce rovněž v Praze (3 506), Jihomoravském (665) a Moravskoslezském kraji (541). Nejrychleji přibývá firem na Vysočině, kde na 10 zaniklých firem připadlo 38 vzniklých, a v Pardubickém kraji (33 vzniklých na 10 zaniklých). Nejpomaleji naopak přibývají firmy v Karlovarském kraji, kde na 10 zaniklých připadlo pouze 13 vzniklých.

Nejrychleji přibývají firmy v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla

V rámci jednotlivých odvětví vzniklo od začátku roku nejvíce obchodních společností v odvětví obchodu (1 952), v nakládání s nemovitostmi (1 686) a ve zpracovatelském průmyslu (1 582). Nejvíce firem zaniklo rovněž v odvětví obchodu (2 147) a v nakládání s nemovitostmi (1 282) a dále ještě v profesních, vědeckých a technických činnostech (855).

Nejrychleji přibývaly obchodní společnosti v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, kde na 10 zaniklých firem připadlo 53 vzniklých. V tomto odvětví je letošní rychlý růst novým jevem, v předchozích letech se jejich počet výrazněji neměnil. Dalším odvětvím je  již tradičně zemědělství a lesnictví, kde vzniklo 52 nových firem na 10 zaniklých.

Ilustrační fotografie

Naopak úbytek zaznamenala odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, kde vzniklo pouze 6 při zániku 10 firem, přitom počet firem v tomto odvětví v předchozích letech rostl poměrně rychle a pokles se objevil až letos.

V tom se liší od dalšího odvětví s poklesem počtu firem, kterým je obchod. Snižování počtu firem v tomto odvětví bylo totiž nastartováno již v roce 2014 a letošní rok tak navazuje na trend z předchozích let. Letos na 10 zaniklých firem připadlo pouze 9 nových.

Zanikaly spíše starší firmy

Více než polovina firem (53 %), které zanikly během prvních pěti měsíců, působila na trhu 16 a více let. Dalších 22 % působilo 11 až 15 let a 18 % bylo činných 6 až 10 let. Pouze 7 % bylo mladších 5 let. Oproti loňskému roku  se podíl nejstarších firem zvýšil v prvních 5 měsících toho letošního o 4 procentní body. Naopak podíl mladších 5 let se snížil o 3 procentní body.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme