CRIF: V květnu vzniklo v Česku 2 577 společností, nejméně od ledna

V květnu vzniklo v České republice 2 577 nových obchodních společností, o 167 méně než v dubnu. Naopak počet zaniklých společností se zvýšil o 154 na 1 258. V Česku tak v květnu přibylo 1 319 společností, o 321 méně než v dubnu. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF.

„Počet nových společností byl v květnu na jedné straně druhý nejnižší od začátku roku, na druhé straně šlo o nejsilnější květen od roku 2017,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ CzechCredit Bureau s tím, že počet nově vznikajících společností je letos zatím nejen výrazně vyšší než v roce 2020, ale také o něco vyšší než v roce 2019.

I díkytomu se výrazně zvýšil poměr nových a zaniklých společností. Na každých 10 firem, které v roce 2021 zanikly, připadlo 22 nově vzniklých. Před rokem to bylo přitom pouze 17 nových společností.

Nejvíce obchodních společností vzniklo v květnu v Praze (1 183), v Jihomoravském kraji (329) a v Moravskoslezském kraji (224). Nejvíce obchodních společností zaniklo opět v Praze (656), ve Středočeském kraji (126) a v Jihomoravském kraji (97).

V rámci jednotlivých odvětví v květnu vzniklo nejvíce obchodních společností v odvětví nakládání s nemovitostmi (416), v obchodu (279) a ve zpracovatelském průmyslu (217). Nejvíce jich zaniklo v odvětví obchodu (433), v nakládání s nemovitostmi (221) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (165).

Nejrychleji přibývá obchodních společností v informačních a komunikačních činnostech

Za posledních 12 měsíců vzniklo nejvíce firem rovněž v odvětví nakládání s nemovitostmi (5 311), v obchodu (3 785) a ve zpracovatelském průmyslu (2 739). Nejvíce jich zaniklo v obchodu (5 310), v odvětví nakládání s nemovitostmi (3 137) a profesních, vědeckých a technických činnostech (1 775).

Nejrychleji přibývaly v posledních 12 měsících obchodní společnosti v oboru informační a komunikační činnosti, kde na 10 zaniklých firem připadlo 26 nově vzniklých. Naopak v obchodu se počet společností snižoval. když zde vzniklo pouze 7 firem na každých 10 zaniklých.

Nejvíce nových společností na jednu zaniklou vzniká na Vysočině

Co se týče krajů, během posledních 12 měsíců vzniklo nejvíce společností v Praze (13 919), v Jihomoravském kraji (3 624) a v Moravskoslezském kraji (2 339). Nejvíce společností zaniklo v Praze (7 704), Jihomoravském kraji (1 443) a ve Středočeském kraji (1 285).

Nejvíce nových firem na počet zaniklých zaznamenala v uplynulých 12 měsících Vysočina, kde šlo o 49 společností na každých 10, které zanikly. V Olomouckém kraji šlo o 40 nových společností a ve Zlínském kraji o 29 společností na 10 zaniklých. Naopak v Karlovarském kraji společností dále ubývá, na 10 zaniklých společností zde připadají pouze 4 nově založené.

Nejvíce společností na obyvatele vzniká v Praze

Nejvíce společností v poměru k počtu obyvatel vzniklo v uplynulých 12 měsících v Praze. Na 10 tisíc obyvatel zde připadlo 105 nových společností. S velkým odstupem následoval Jihomoravský kraj se 30 společnostmi a Moravskoslezský kraj s 19 společnostmi na 10 tisíc obyvatel. Naopak v Karlovarském kraji a v Ústeckém kraji vznikla v průměru pouze 1 společnost na 10 tisíc obyvatel.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF ‑ CzechCredit Bureau

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme