CRIF: V lednu zaniklo nejvíce společností od března 2020. Nadprůměrný byl také počet vzniklých firem

V lednu vzniklo v České republice 2 805 obchodních společností a 1 550 jich naopak zaniklo. V obou případech se jedná o nadprůměr, v případě nových společností jde o nejvyšší počet od března 2021 a zániků společností bylo nejvíce dokonce od března 2020.

Celkem v České republice přibylo 1 255 společností, o 425 více než v prosinci a o 342 více než loni v lednu. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Manažer studuje smlouvu, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

„V lednu byla v českém prostředí znatelná vysoká fluktuace firem, bylo založeno nejvíce firem za poslední téměř dva roky, ale zároveň velké množství jich zaniklo. Čistý přírůstek 1 255 firem byl přitom v lednu oproti minulému roku jen mírně nadprůměrný,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Díky vyššímu počtu nových společností a menšímu počtu těch, které zanikly, se v lednu zvýšil jejich vzájemných poměr. Na každých 10 zaniklých firem připadalo 18 nových, o rok dříve to bylo pouze 16, stejně tak v prosinci 2022.

V posledních 12 měsících neubylo firem v žádném z krajů

Za posledních 12 měsíců v České republice vzniklo celkem 28 733 firem, z toho zhruba polovina (14 227) v Praze, 3 499 společností bylo založeno ve Středočeském kraji a 2 223 v Olomouckém kraji. Oproti předchozím 12 měsícům téměř ve všech krajích počet nových společností poklesl, výjimkou je Moravskoslezský kraj s 3% nárůstem, Středočeský kraj, kde vzniklo o 1 % společností více a Praha, kde počet založených firem stagnoval. Největší pokles, a to -21 %, zaznamenal Královéhradecký kraj.

Zároveň v posledních 12 měsících zaniklo  14 492 firem, nejvíce v Praze (7 607), v Jihomoravském (1 496) a v Olomouckém kraji (1 099). Ve srovnání s předchozím obdobím zaniklo srovnatelné množství firem, ale byly zaznamenány výrazné rozdíly mezi jednotlivými kraji.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023

Rozdíly jsou znatelné také na poměru vzniklých a zaniklých firem. Například v Královéhradeckém kraji připadlo na 10 zaniklých firem 40 vzniklých, v Pardubickém je to 30 firem a v kraji Vysočina vznikl a zanikl přibližně stejný počet firem. V žádném kraji firem neubylo.

Rychle přibývá firem v zemědělství, lesnictví a rybářství

Co se týče odvětví, nejvíce společností v uplynulých 12 měsících vzniklo v odvětví nakládání s nemovitostmi (5 139), v obchodu (4 718) a ve zpracovatelském průmyslu (3 338).  Nejvíce společností zaniklo v obchodu, konkrétně 4 531. Následovalo nakládání s nemovitostmi, kde zaniklo 3 099 společností, a profesní, vědecké a technické činnosti, kde jich skončilo 1 798.

V odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství připadlo 61 vzniklých firem na 10 zaniklých, což je nejvíce ze všech odvětví. Úbytek nezaznamenalo žádné odvětví, pouze v odvětví obchodu se jejich počet nezměnil.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme