CRIF: V lednu v ČR zaniklo 1 454 společností, nejvíce za poslední rok

V lednu vzniklo v České republice 2 370 obchodních společností a 1 454 jich naopak zaniklo. Zatímco počet nových společností byl o 314 nižší než v prosinci 2021, počet těch zaniklých se zvýšil o 34 a byl tak nejvyšší od prosince roku 2020.

Celkem v České republice přibylo 916 společností, o 348 méně než v prosinci. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Ilustrační fotografie

„Počet zaniklých společností byl v lednu pátý nejvyšší od vzniku České republiky. Jde však o přirozený jev. Spolu s tím, jak se zvyšuje počet společností v České republice, zvyšuje se přirozeně i počet těch neaktivních a těch, které se jejich majitelé rozhodnou z jakéhokoli důvodu zrušit,“ vysvětluje Věra Kameníčkova s tím, že polovina rušených společností je na trhu 16 a více let.

Nejvíce společností v lednu tradičně vzniklo ve velkých městech a jejich okolí, tedy v Praze (1 151), v Jihomoravském kraji (306), v Moravskoslezském kraji (166) a ve středních Čechách (164). Nejvíce jich zaniklo opět v Praze (739). Následoval Ústecký kraj se 136 zaniklými společnostmi a Morvaskoslezský kraj, kde jich bylo 128. Poměr nových a zaniklých společností byl nejvyšší v Jihomoravském kraji. Zde připadlo na 10 zaniklých firem 34 nových, v Karlovarském kraji, kde se po většinu minulého roku počet společností snižoval, v lednu připadlo 28 nových společností na 10 zaniklých. Počet firem se naopak snížil na Ústecku, kde vzniklo o polovinu méně společností než kolik jich zaniklo.

Co se týče odvětví, nejvíce společností v lednu vzniklo v odvětví nakládání s nemovitostmi (365), v obchodu (296) a ve zpracovatelském průmyslu (276). Nejvíce společností zaniklo v obchodu, konkrétně 479. Následovalo nakládání s nemovitostmi, kde zaniklo 277 společností, a profesní, vědecké a technické činnosti, kde jich skončilo 184.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu

V posledních 12 měsících vzniklo v Česku 29 795 společností, téměř o 3 tisíce (11 %) více než o rok dříve. Počet nových společností byl meziročně téměř ve všech krajích vyšší. Nejvíce vzrostl v Karlovarském kraji (o 30 %) a v Pardubickém kraji (o 20 %). Snížil se ve třech krajích, a to na Liberecku (o 7 %), v Olomouckém kraji a na Plzeňsku, kde vzniklo o 2 % méně firem než v předešlém období.

Zároveň v posledních 12 měsících zaniklo 14 545 společností, o desetinu (1 646) méně než v předešlém období. Počet zaniklých společností se snížil v 9 krajích a v 5 se zvýšil. Největší pokles zaznamenal Karlovarský kraj, a to o 44 %. S odstupem následoval Plzeňský kraj, kde zaniklo o 26 % firem méně než o rok dříve. Naopak v Ústeckém kraji se počet zaniklých společností zvýšil o čtvrtinu a v Olomouckém kraji o 22 %.

Díky vyššímu počtu nových společností a menšímu počtu těch, které zanikly, se v uplynulých 12 měsících také zvýšil jejich vzájemných poměr. Na každých 10 zaniklých firem připadalo 20 nových, o rok dříve to bylo pouze 17. V posledním roce byl tento poměr nejvyšší na Vysočině, kde vzniklo 46 nových společností na každých 10 zaniklých, a naopak nejmenší na Karlovarsku a Ústecku, kde byl počet nových a zaniklých společností vyrovnaný.

„Zatímco tedy roční údaje poskytují příznivý obrázek o vývoji počtu nových a zaniklých společností, lednová čísla můžou naznačovat určitý obrat. Porovnáme-li totiž lednové údaje od roku 2017, byl letos počet nových společností nejnižší za toto období a počet zaniklých společností naopak nejvyšší,“ říká Věra Kameníčková s tím, že více ukážou následující měsíce.

Graf 1: Počet vzniklých společností připadajících na 10 zaniklých v posledních 12 měsících

Zdroj: CRIF
Redakčně upravená zpráva společnosti CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme