CRIF: V září bylo podáno nejvíce návrhů na bankrot obchodních společností za poslední rok

V září letošního roku bylo vyhlášeno 56 bankrotů obchodních společností, 642 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 493 osobních bankrotů. V září bylo zároveň podáno 93 návrhů na bankrot obchodních společností, 645 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 494 návrhů na osobní bankrot. Počet návrhů na bankrot obchodních společností byl nejvyšší od října minulého roku. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti srpnu zvýšil o 8 a počet návrhů na bankrot obchodních společností vzrostl o 35. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti srpnu zvýšil o 123 a počet návrhů na bankrot FOP se meziměsíčně zvýšil o 90.

„Počet návrhů na bankrot obchodních společností byl v září o 60 % vyšší než v srpnu. Důvodem je ukončení dočasné mimořádné ochrany dlužníků před věřitelskými insolvenčními návrhy. Tato ochrana trvala od 24. dubna do 31. srpna. V září se tak podnikatelské prostředí začalo opět trochu narovnávat. Zajímavé ale je, že počet insolvenčních návrhů vzrostl pouze mírně nad úroveň roku 2019, ve kterém bylo podáno v průměru 89 insolvenčních návrhů měsíčně. Je tak možné, že počet návrhů na bankrot obchodních společností v dalších měsících ještě poroste,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF s tím, že v následujících měsících lze očekávat také postupný růst počtu vyhlášených firemních bankrotů.

Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností. Zdroj: CRIF

„Počet návrhů na bankrot obchodních společností byl v září o 60 % vyšší než v srpnu. Důvodem je ukončení dočasné mimořádné ochrany dlužníků před věřitelskými insolvenčními návrhy. Tato ochrana trvala od 24. dubna do 31. srpna. V září se tak podnikatelské prostředí začalo opět trochu narovnávat. Zajímavé ale je, že počet insolvenčních návrhů vzrostl pouze mírně nad úroveň roku 2019, ve kterém bylo podáno v průměru 89 insolvenčních návrhů měsíčně. Je tak možné, že počet návrhů na bankrot obchodních společností v dalších měsících ještě poroste,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF s tím, že v následujících měsících lze očekávat také postupný růst počtu vyhlášených firemních bankrotů.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 666 bankrotů obchodních společností, což je o 7 bankrotů (1 %) méně než v předchozím období. Zároveň bylo vyhlášeno 8 220 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 1 652 bankrotů (25 %) více než v předchozích 12 měsících. V posledním roce bylo také podáno 900 návrhů na bankrot OS, o 187 návrhů (17 %) méně než v předešlém období. Také bylo podáno 8 218 návrhů na bankrot FOP, o 921 (13 %) více než v předchozím období.

Nejvíce ohroženým odvětvím je z pohledu bankrotů OS doprava a skladování

V září bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (14), ve zpracovatelském průmyslu a v profesních, vědeckých a technických činnostech (shodně 8 bankrotů). V posledních 12 měsících bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno také v obchodu (156), ve zpracovatelském průmyslu (123) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (78).

Při přepočtu na 10 tisíc společností však byla nejvíce zasaženým odvětvím doprava a skladování, kde bylo vyhlášeno 28,6 bankrotu, a zpracovatelský průmysl, kde šlo o 23,5 bankrotů na 10 tisíc OS. Nejméně bankrotů bylo vyhlášeno ve vzdělávání, zdravotní a sociální péči (4,5 bankrotu na 10 tisíc OS) a v nakládání s nemovitostmi (6,9 bankrotu. Celostání průměr činil 12,8 bankrotu na 10 tisíc OS.

Největší procento firemních bankrotů zaznamenalo v uplynulém roce Olomoucko

Co se týče krajů, bylo v září nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Praze (27) a v Jihomoravském kraji (8). Žádný bankrot OS nebyl vyhlášen v Jihočeském, Karlovarském a Libereckém kraji. V posledních 12 měsících bylo opět nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Praze (282) a v Jihomoravském kraji (87). Po přepočtu na 10 tisíc společností však bylo nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Olomouckém kraji (18,3) a v Karlovarském kraji (18). Nejméně potom v Jihočeském kraji (8,3).

Nejrizikovějším odvětvím je pro podnikatele doprava skladování, nejrizikovějším krajem Ústecko

V září bylo nejvíce bankrotů FOP vyhlášeno ve stavebnictví (144) a v  obchodu (135). V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlášeno také v obchodu (1 779) a ve stavebnictví (1 773). Po přepočtu na 10 tisíc podnikatelů však byla nejvíce ohroženým odvětvím doprava a skladování, kde bylo vyhlášeno 82,1 bankrotu na 10 tisíc FOP,
a ubytování a stravování, kde šlo o 69,6 bankrotu.

Co se týče krajů, bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů v září vyhlášeno v Ústeckém kraji (95) a v Moravskoslezském kraji (82). V těchto krajích zároveň bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů FOP i po přepočtu na 10 tisíc podnikatelů. V Ústeckém kraji šlo o 80 bankrotů a v Moravskoslezském kraji o 55,5 bankrotu na 10 tisíc podnikatelů. Celostátní průměr činil 39,4 bankrotu na 10 tisíc FOP.

Od vyhlášení nouzového stavu výrazně klesl počet návrhů na osobní bankrot

V září bylo vyhlášeno 1 493 osobních bankrotů a podáno 1 494 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů se oproti srpnu zvýšil o 214 a počet návrhů na osobní bankrot se meziměsíčně zvýšil o 114 návrhů. „Počet osobních bankrotů byl v září nejvyšší od března tohoto roku, kdy byl v České republice vyhlášen nouzový stav. Přesto však by stále výrazně nižší než bylo běžné před vyhlášením nouzového stavu. U návrhů na osobní bankrot je rozdíl ještě výraznější,“ upozorňuje Věra Kameníčková s tím, že po utlumení programů na podporu zaměstnanosti lze čekat postupný nárůst počtu návrhů na osobní bankrot. K tomutu trendu bude přispívat také konec odkladu splátek úvěrů.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v září vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (214), v Ústeckém kraji (170) a v Jihomoravském kraji (160).

Za posledních dvanáct měsíců bylo vyhlášeno 19 419 osobních bankrotů, o 3 360 (21 %) více než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 19 361 návrhů na osobní bankrot, o 1 357 (8 %) více než v předešlých 12 měsících. Nejvíce osobních bankrotů bylo vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (2 964) a v Ústeckém kraji (2 359).

Při přepočtu na 10 tisíc obyvatel bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Ústeckém kraji,  (28,7 bankrotu), v Karlovarském kraji (27 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (24,6 bankrotu). Celostátní průměr činil 18,3 osobního bankrotu na 10 tisíc obyvatel.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme