CRIF: Ve třetím čtvrtletí začalo v Česku podnikat téměř 16 tisíc lidí

Během třetího čtvrtletí roku 2021 začalo v České republice podnikat 15 958 lidí, o 1 886 méně než před rokem. Méně podnikatelů ale také svoji činnost ukončilo.

Konkrétně 6 320, což je o 3 698 méně než loni. K přerušení činnosti se ve třetím čtvrtletí rozhodlo 17 859 podnikatelů, o 4 208 méně než v roce 2020. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF a dat portálu www.informaceofirmach.cz. 

Ilustrační obrázek

„Letošní léto bylo z pohledu počtu nových a končících podnikatelů klidnější než to loňské z několika důvodů. Situaci v loňském roce výrazně ovlivňovalo letní uvolnění přísných jarních omezení, nejistota a také rychlý přesun pracovní síly mezi obory. Letos byla situace stabilnější, takže lidé na jedné straně méně opouštěli svá podnikání, na druhé straně vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti ani tolik nehledali nové zdroje příjmů ve formě podnikání nebo práce na živnostenský list,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. 

V měsíci září bylo v České republice založeno 5 329 nových živností, o 1 002 méně než loni. Ukončeno bylo 1 632 živností, o 1 746 méně než loni a přerušení, které může mít dočasný charakter, zvolilo 6 035 podnikatelů, o 3 193 méně než loni.  

Během prvních 9 měsíců roku bylo v České republice založeno celkem 48 185 živností, což je o 161 méně než loni. Svoji živnost zároveň ukončilo 28 063 lidí, o 2 344 méně než v minulém roce, a 74 466 jich svoji živnost přerušilo, což je skoro o 4 tisíce více než loni. „Jednou z příčin je přetrvávající nejistota ohledně dalšího ekonomického vývoje, nedostatky některých meziproduktů a materiálů na trhu a rovněž stoupající ceny energií a dalších vstupů. Počet přerušených živností je tak letos nejvyšší od roku 2017,“ doplňuje Věra Kameníčková.  

Exekucí, úpadkem nebo insolvencí je zatíženo téměř 13 tisíc tuzemských firem

Vzhledem k nízkému počtu ukončených živností letos vzrostl poměrový ukazatel počtu nových a zaniklých živností. Na 10 ukončených připadá 17 nově založených, což je nejvíce za posledních několik let. V prvních 9 měsících roku 2020 šlo o 16 nových živností a v roce 2017 například pouze o 12 nových živností na 10 zaniklých.  

Nejvíce nových živností na 10 zaniklých vzniklo ve Středočeském kraji a to celkem 20. V Praze, Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji vzniklo shodně 19 nových živností na 10 zaniklých. Naopak nejméně nově vzniklých živostí na 10 zaniklých vykazuje kraj Liberecký (11). Druhý nejmenší počet ve stejné statistice připadá na Karlovarský kraj (12) a dále na Plzeňský kraj (14). 

Nejvíce podnikatelů zahájilo i ukončilo činnost v Praze 

Od začátku roku zahájilo svoji činnost nejvíce podnikatelů v Praze (9 241), ve Středočeském kraji (6 251) a v Jihomoravském kraji (5 653). Nejméně lidí začalo během uplynulých devíti měsíců podnikat v Karlovarském kraji (1 101), v Libereckém kraji (1 859) a v Kraji Vysočina (2 084).  

Počet podnikatelů s ukončenou živností byl nejvyšší opět v Praze (4 754), následoval Středočeský kraj (3 099) a Jihomoravský kraj (3 057). Nejméně podnikatelů zaniklo v Karlovarském kraji (949), na Vysočině (1 137), a v Olomouckém kraji (1 185). Ve všech krajích začalo podnikat více lidí, než kolik jich s podnikáním skončilo. 

Nejvíce obyvatel kraje s živností má Praha, nejméně Ústecký kraj 

Nejvíce obyvatel s aktivní živností nalezneme v Praze, kde z 1,12 milionu obyvatel ve věkové kategorii 15+ provozuje živnost 198 921 obyvatel (18 %). S větším odstupem následuje Středočeský kraj (13 %). V Ústeckém kraji provozuje aktivní živnost 63 576 lidí z celkového počtu 0,65 milionu obyvatel 15+ (9 %). V kraji Olomouckém, Karlovarském a Moravskoslezském je to potom 10 % obyvatel.

Redakčně upravená tisová zpráva společnosti CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme