ČSÚ: Duben přinesl dvouciferný meziroční růst vývozu i dovozu

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 33,1 mld. Kč, který byl meziročně o 24,1 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 15,7 mld. Kč (vývoz vzrostl o 29,7 mld. Kč). Přechodem z pasiva do aktiva se o 6,5 mld. Kč zlepšila bilance obchodu s elektrickými zařízeními. Deficit obchodu s ropou a zemním plynem se zmenšil o 4,5 mld. Kč.

Ilustrační fotografie | A_Lesik / Shutterstock.com

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně větší deficit obchodu s rafinovanými ropnými produkty o 4,4 mld. Kč, počítači, elektronickými a optickými přístroji o 3,5 mld. Kč a základními kovy o 2,2 mld. Kč.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v dubnu meziročně zvýšil o 12,4 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 11,2 mld. Kč. Meziročně vzrostl vývoz o 19,7 % na 416,2 mld. Kč a dovoz o 13,1 % na 383,1 mld. Kč.

„Ve čtvrtém měsíci letošního roku došlo k meziročnímu růstu vývozu téměř u všech komoditních skupin. Dominoval opět zahraniční obchod s motorovými vozidly, a to jak na straně vývozu, tak dovozu. Naopak k nejvyššímu poklesu došlo u dovozu ropy a zemního plynu, kde jsme zaznamenali meziroční pokles o 4,4 mld. Kč,“ říká Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ. 

Meziměsíčně po sezónním očištění se snížil vývoz o 1,1 % a dovoz o 0,3 %. V lednu až dubnu 2024 dosáhl přebytek obchodní bilance 117,6 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 68,4 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz o 4,9 % a dovoz o 0,4 %.

„Za růstem exportu v korunovém přitom vyjádření nestojí primárně cenové pohyby v zahraničním obchodě, které jsou v posledních měsících jen mírné. Lze tedy očekávat, že dubnový zahraniční obchod přispěje kladně k reálnému růstu HDP za letošní druhý kvartál. To zvyšuje šance, že se česká ekonomika přesouvá na dráhu udržitelného růstu, a to přes momentální slabou investiční aktivitu,“ říká k aktuálním výsledkům zahraničního obchodu hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

ExportMag.cz: Východ Kanady? Koridor mezi Torontem a Waterloo je rájem inovativních firem

„Jedná se o nejvyšší měsíční meziroční nárůst od ledna roku 2023 a dubnová hodnota exportu je nejvyšší za posledních 12 měsíců. V rámci sektorového pohledu pozorujeme meziroční růst ve většině odvětví. Mezi nejvíce rostoucí položky patřily motorová vozidla, potravinářské výrobky a pryžové a plastové výrobky. Velmi pozitivní je výrazný nárůst exportu u našich hlavních partnerů, s excelentními výsledky u Velké Británie, Španělska a Spojených států. Výrazný je také meziroční růst exportu do zemí mimo země EU, a to o 39,3 %,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. 

„Českým firmám pomáháme uspět na zahraničních trzích prostřednictvím projektů zaměřených na zvýšení hodnoty produktu, příkladem je akce Design pro business, tentokrát k tématu vlivu AI a moderních technologií na průmyslový design. Zaměřujeme se i na vysoce inovativní a technologické firmy, pro které jsme zorganizovali fintech misi do San Francisca,“ zmiňuje aktivity agentury CzechTrade Radomil Doležal.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme