ČSÚ: Environmentální výdaje loni dosáhly 116 miliard

Do ochrany životního prostředí se v roce 2021 v Česku investovalo téměř 30 miliard korun. Prioritou byly odpadní vody a ochrana ovzduší a klimatu. Neinvestiční náklady s dominancí nakládání s odpady dosáhly loni rekordní úrovně téměř 87 miliard korun.

Podrobné údaje přináší nově vydaná publikace Českého statistického úřadu Výdaje na ochranu životního prostředí – 2021.

Ilustrační fotografie

Investice na ochranu životního prostředí dosahují v Česku od roku 2018 roční úrovně zhruba 30 miliard korun. V roce 2021 to bylo celkem 29,5 mld. korun. Nejvíce finančních prostředků loni proudilo do oblastí nakládání s odpadními vodami (40 % veškerých investic) a ochrana ovzduší a klimatu (23 %). Podobně tomu tak bylo i v předchozím roce (37 % a 28 %).

V členění podle místa investice směřoval v roce 2021 nejvyšší objem prostředků do Moravskoslezského kraje (16 %) a hlavního města Prahy (15 %). Naopak nejméně z celkového objemu investic bylo realizováno v Libereckém kraji (2 %).

Neinvestiční náklady neboli tzv. běžné provozní výdaje vykazují dlouhodobě rostoucí trend. V roce 2021 dokonce dosáhly historického maxima, a to 86,8 mld. korun. Jednalo se o meziroční nárůst o 22 % (71,1 mld. korun). Většina všech neinvestičních nákladů na ochranu životního prostředí loni směřovala do oblasti nakládání s odpady (68 %), za níž následovala oblast nakládání s odpadními vodami (18 %).

Tržby z prodeje služeb na ochranu životního prostředí dosáhly v roce 2021 hodnoty 57,9 mld. korun. Jednoznačně v nich s podílem 71 % dominovaly tržby v oblasti nakládání s odpady.

Publikace Výdaje na ochranu životního prostředí (Environmental protection expenditure) poskytuje informace o výdajích na ochranu životního prostředí, a to jak investičního, tak i neinvestičního charakteru. Obsahuje řadu ukazatelů, například tržby z prodeje služeb nebo vedlejších produktů, které dokládají ekonomický přínos těchto aktivit. Data jsou tříděna především podle klasifikace CEPA 2000 (Klasifikace aktivit na ochranu životního prostředí) a členěna podle mnoha dalších hledisek, včetně územního členění, ekonomické aktivity investora nebo druhu technologie.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme