ČSÚ: Obchodní výměna mezi Českem a Slovenskem je i po 30 letech velmi intenzivní

Z pohledu vývozu si Slovensko dlouhodobě udržuje postavení našeho druhého největšího obchodního partnera, naopak u dovozu pokleslo za posledních třicet let z druhé příčky až na místo páté.

Obchodní bilanci si s naším východním sousedem udržujeme po celou dobu od rozdělení v kladných hodnotách.

Bratislava

„Po celou dobu existence samostatné České republiky se nestalo, že by roční obchodní bilance se Slovenskem skončila se záporným výsledkem. Za uplynulých třicet let se přebytek obchodní bilance navýšil čtrnáctinásobně, a to z původních 15,5 mld. Kč na dnešních 220,5 mld. Kč,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Před třiceti lety se český vývoz na Slovensko podílel na celkovém vývozu České republiky 19,7 % s hodnotou 83,2 mld. Kč, zatímco v roce 2022 klesl tento podíl na 10,1 % s celkovou hodnotou 445,1 mld. Kč a je více než pětinásobně vyšší. Prvenství českého vývozu stále patří Německu. Místo Slovenska v pořadí předních dovozců se měnilo a z původně druhé pozice kleslo až na dnešní pátou příčku s poklesem z počátečních 15,9 %, což v peněžním vyjádření znamená 67,7 mld. Kč, na současných 4,9 % při více než trojnásobné hodnotě 224,6 mld. Kč.

„Ve zbožové struktuře českého vývozu na Slovensko dominují i po třiceti letech stroje a dopravní prostředky, a to dokonce na úrovni podílu jedné třetiny oproti původní čtvrtině. V absolutním vyjádření to znamená nárůst z 22,0 mld. Kč na 147,8 mld. Kč,“ upozorňuje Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ. Druhé místo patří minerálním palivům a mazivům se 17 % oproti 10 % v roce 1993, třetí nejdůležitější skupinou jsou pak tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu.

Stroje a dopravní prostředky jsou hlavní komoditní skupinou i na straně dovozu ze Slovenska. Zaujímají stejně jako na vývozu 33 % a jejich podíl se za tři dekády zvýšil o 8 procentních bodů tj. z 16, 9 mld. Kč na 74,3 mld. Kč. U tržních výrobků tříděných podle materiálu došlo naopak k poklesu podílu z 34 % na 27 %. Třetí místo zaujímají dnes i tehdy chemikálie a příbuzné výrobky, s poklesem na celkovém dovozu ze Slovenska z tehdejších 14 % na dnešních 11 %.

„Motorová vozidla ve vzájemné obchodní výměně se Slovenskem hrála významnou roli před třiceti lety a významnou úlohu představují i v současnosti. Pokud jde o kategorii osobních automobilů, tak od nás na Slovensko bylo za třicet let vyvezeno lehce přes 918 600 vozidel, zatímco ze Slovenska k nám putovalo takřka 193 400,“ říká Vladimír Cába, vedoucí oddělení datové podpory zahraničního obchodu ČSÚ.

Od počátku vzájemného obchodování se Slovenskem zůstává stálicí také vývoz a dovoz léčiv, mezi tradičně dováženými komoditami ze Slovenska si přední místa udržují i válcované výrobky ze železa.

Další informace naleznete na webu ČSÚ a ve Veřejné databázi.

Doporučujeme