Průmyslová produkce a zakázky zaznamenaly v červnu pokles

Průmyslová produkce v červnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 3,8 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 9,9 %. Aktuální údaje zveřejnil Český statistický úřad.Průmyslová produkce v červnu 2019 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,8 %. Meziročně klesla o 3,8 %, částečně vlivem vysoké srovnávací základny v loňském roce. 

K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,8 procentního bodu, pokles o 3,9 %), výroba kovových konstrukcí  kovodělných výrobků (příspěvek -0,63 p. b., pokles o 5,9 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,56 p. b., pokles o 6,5 %). 

Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 5,7 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,2 p. b., růst o 7,1 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,1 p. b., růst o 8,6 %). 

Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně nižší o 6,4 % (v červnu 2019 bylo o jeden pracovní den méně než v červnu 2018).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červnu 2019 meziročně klesly o 3,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 5,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,9 %.

Hodnota nových zakázek v červnu 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 9,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 11,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 6,8 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -3,2 p. b., pokles o 8,9 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -2,5 p. b., pokles o 58,1 %), a výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 9,3 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,3 p. b., růst o 3,6 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,1 p. b., růst o 6,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červnu 2019 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2019 meziročně vzrostla o 4,7 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v květnu 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,4 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za červen 2019 dne 14. 8. 2019.

Průmysl ve 2. čtvrtletí 2019

Průmyslová produkce ve 2. čtvrtletí 2019 po vyloučení sezónních vlivů v porovnání s 1. čtvrtletím 2019 byla reálně vyšší o 0,7 %. Meziročně vzrostla o 0,8 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně vyšší o 3,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,7 %.

Nové zakázky ve sledovaných odvětvích ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostly o 0,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 0,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně snížil o 0,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 6,6 %.

Výsledky jsou zklamáním, shodují se komentátoři

„Červnová čísla z průmyslu kazí relativně dobrý dojem z výsledků předchozích měsíců. Produkce před očištěním ukázala nejslabší hodnotu za téměř tři roky a citelně zaostala za tržním očekáváním. Podobné je to ovšem i s výsledkem po očištění o pracovní dny, který i tak ukazuje poměrně značnou zápornou hodnotu. Pokles přitom vykazuje většina klíčových odvětví včetně výroby aut, která se v červnu stala po čtyřměsíční růstové šňůře hlavní brzdou průmyslové výroby. Z důležitější odvětví meziročně rostla pouze výroba pryží a plastů a výroba počítačů a dalších elektronických zařízení, které si tak uchovaly pověst dlouhodobě růstových sektorů,“ uvádí v komentáři k červnovým číslům ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Tuzemský průmysl v červnu zklamal i podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy: „Meziroční propad průmyslové výroby se za měsíc červen čekal, méně už to, že bude až tak výrazný. Trh ve střední hodnotě analytických odhadů počítal s poklesem 2,6 procenta, ve skutečnosti nastal propad mnohem citelnější, o 3,8 procenta.“

„Průmysl ztrácí dech po celý letošní rok, což je patrné i z čísel zachycujících vývoj počtu zaměstnanců v průmyslu. V letošním roce je po delší době patrný soustavný pokles tohoto počtu, přičemž v červnu navíc dosáhl tento pokles své nejvýraznější letošní meziroční dynamiky“, upozorňuje Kovanda a dodává že za celý letošek si průmysl ještě udrží růstové tempo, když vykáže expanzi ve výši jednoho procenta.

Na to, že průmyslu se v červnu nedařilo, poukazuje i analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. „Zatímco v posledních měsících z průmyslu chodila poměrně pozitivní čísla, a to zejména v kontextu slabých indexů podnikatelských nálad (PMI), tak červnové výsledky průmyslu zahrály na negativní strunu. Červen zároveň v podobě poklesu nových zakázek naznačil, že druhá polovina letošního roku bude pravděpodobně charakterizována nižší výrobní aktivitou, než tomu bylo v první polovině roku,“ říká k aktuálním statistikám Miroslav Novák. 

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme