Čtvrtina podnikatelek se potýká s předsudky, ukázal průzkum

Přibližně jedna čtvrtina českých podnikatelek se při obchodních jednáních setkala s předsudky, přičemž největší překážkou dalšího rozvoje podnikání jsou pro většinu žen finance (25 %), rodinné povinnosti (23 %) a přepracování (26 %).

Ukázal to nový průzkum společnosti Visa, který mimo jiné nastínil oblasti, ve kterých se podnikatelky mají zájem zlepšit. S cílem pomoci rozvinout dovednosti v oblastech, ve kterých podnikatelky cítí své největší nedostatky, a pomoci překonat překážky v budování úspěšné firmy, navázala Visa spolupráci s neziskovou organizací Ženský byznys.

Ilustrační fotografie

„Přestože ženy dělají ve světě podnikání obrovské pokroky, stále se potýkají s určitými překážkami a nerovnými podmínkami. Téma žen v byznysu je nám v naší organizaci velmi blízké, a tento rok se chceme zaměřit zejména na podnikatelky. Proto jsme z nové spolupráce se společností Visa opravdu nadšené. Můžeme tak zájemkyním nabídnout více programů a zdrojů, které jim pomohou k úspěchu,“ říká Alžběta Králová, ředitelka Ženského byznysu.

Společně Visa a Ženský byznys podpoří české podnikatelky prostřednictvím série webinářů, v nichž se naučí lépe a efektivně plánovat a řídit svůj čas, tvořit strategie a používat správné obchodní techniky, díky nimž rychleji naplní svůj byznysový potenciál. Součástí budou také letní networkingové eventy.

Jak podnikají české ženy?

České ženy podnikají nejčastěji ve finančnictví, prodeji zboží a služeb nebo v oblasti marketingu a komunikace. Z průzkumu je zřejmé, že by se chtěly nejvíce zlepšit v time managementu (32 %), řízení financí (32 %) nebo marketingu (26 %), rády by si zdokonalily takzvané ‚soft skills‘ (24 %) a chtěly by se více dozvědět o elektronickém obchodu (e-commerce) (14 %).

Klíčovými prvky, o které se opírají při rozjezdu podnikání, jsou zkušenosti v oboru, rodina, partner a informační zdroje. Více než polovina žen (63 %) zahájila podnikání do půl roku od vzniku svého podnikatelského nápadu.

České podnikatelky opět potvrdily schopnost inovovat a nevzdávat se. OCP zná své vítězky

Dvě pětiny dotázaných by neodmítly pomocnou ruku formou mentoringu, který by jim přinesl nové nápady, motivoval by je a zvýšil jejich produktivitu. Těmto tématům se dlouhodobě skrze své vzdělávací programy pro ženy věnuje naplno právě organizace Ženský byznys.

I proto se na základě výsledků průzkumu snažila ušít českým podnikatelkám na míru sérii online webinářů. Ty je v průběhu května až září provedou úskalími finančního nastavení podniku, efektivní práce s časem nebo celkové marketingové strategie jejich značky.

Ženy tvoří třetinu podnikatelů v Česku

„Na základě posledních vydaných dat Českého statistického úřadu je zřejmé, že v České republice pouze třetinu všech podnikatelů tvoří ženy. Ve Visa se snažíme hledat cesty, jak tento nepoměr snížit a po celém světě podporujeme ženy v byznysu různými iniciativami. Je pro nás naprostou prioritou investovat nejen do inovací, ale i do rovných příležitostí žen a mužů a celkového postavení žen v ekonomice. Spolupráce s organizacemi, které posilují postavení žen a podporují je v podnikání, je toho součástí. Mně osobně proto spolupráce s organizací Ženský byznys velmi těší,“ popisuje Hana Wasserburger, ředitelka poradenských služeb Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko.

„Jsem rád, že jsme v Česku našli silného partnera, který má v podpoře podnikatelek velké zkušenosti,“ dodává Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko.

„Cíl organizace Ženský byznys je nám ve Visa blízký, proto pro nás bylo navázání spolupráce velmi přirozené rozhodnutí. Těší mě, že můžeme podpořit jejich aktivity a pomoci tak naplnit podnikatelský potenciál českých žen.“

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme