Čtvrtina zahraničních pracovníků stavebních společností odcestovala zpět do svých domovů


Současná situace má dopady i na zaměstnance firem, potažmo na výkon firmy samotné. Firmy musí přistupovat k mimořádným opatřením, aby zajistily chod společnosti jako doposud. Například s vyšším zájmem o home office nebo dovolenou ze strany zaměstnanců se setkaly tři čtvrtiny projektových společností (75 %) a čtyři pětiny dotázaných stavebních společnosti (80 %). S obtížemi se také potýkají společnosti zaměstnávající zahraniční pracovníky. Vyplývá to z mimořádné analýzy Ekonomické dopady COVID-19 na stavební, projektové a developerské společnosti, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Ředitelé projektových společností uvedli, že u svých zaměstnanců zavedli z největší části home office, kdy neproběhla změna v pracovní činnosti ani v platu zaměstnance (87 %), již menší část se uchýlila k poskytnutí placeného volna (4 %) a pouze minimum dotázaných snížilo svým zaměstnancům mzdy (2 %). Zbylých 8 % projektových společností ale začalo své zaměstnance připravovat na možnost snížení platu a vyzvalo je k opatrnějšímu zacházení s osobním rozpočtem. Stavební společnosti řeší tuto situaci obdobně. Dvě třetiny dotázaných zavedlo home office bez změny platu či pracovní činnosti u zaměstnance (65 %). Pouze 8 % poskytlo zaměstnancům placené volno či neplacené volno (10 %) nebo se uchýlila k jinému řešení jako je například zkrácení směny či procentuální snížení platu na určitou dobu (18 %).

Projektové společnosti, které zaměstnávají zahraniční pracovníky, z velké části nezaznamenaly žádost o dovolenou z jejich strany (94 %). Pouze 6 % firem se s takovým požadavkem setkalo. Více než desetina projektových společností (13 %), které se s tímto požadavkem ze strany zahraničních pracovníku setkaly, potom uvádí, že tito pracovníci odcestovali domů. Zbylých 87 % těchto pracovníků zůstalo v naší republice. Celkově projektovým firmám odcestovalo v průměru 15 % zahraničních pracovníků zpět do svých domovů. Negativní dopad této situace na trh projektových prací očekává 64 % dotázaných projektových společností. Možný vývoj situace komentuje Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems: „Celá situace závisí na tom, jak dlouho budou hranice uzavřeny. Přeci jenom se lidé budou chtít podívat domů za svými rodinami, ale když nebudou mít aspoň příslib v čase, že se budou moci vrátit zpět, nejspíše v Čechách zůstanou.“

Situace u stavebních společností je ale jiná. Ty zaznamenaly zájem o volno ze strany zahraničních pracovníků v 56 %. Pouze 44 % společností se s tímto požadavkem nesetkalo. Téměř tři čtvrtiny stavebních společností uvádí, že jejich zahraniční pracovníci odcestovali ze země pryč (72 %). V celkovém objemu se jednalo průměrně o 26 % všech takových pracovníků. Negativní dopad této situace na celé stavební odvětví očekává 82 % dotázaných ředitelů stavebních společností.

Mimořádná studie Ekonomické dopady COVID-19 na stavební, projektové a developerské společnosti bude uveřejněna na
www.ceec.eu

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CEEC Research

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme