CZECHIMPLANT je nositelem inovací v oblasti zdravotnických prostředků a pomáhá rozvoji implantologie

Klastr CZECHIMPLANT, z.s. byl na konci roku 2016 založen jako první medicinský klastr v České republice se zaměřením na obor implantologie. Jedním z podnětů pro založení klastru bylo vytvořit funkční platformu sdružující nejvýznamnější tuzemské výrobce zdravotnických prostředků, univerzity a lékaře, kde by byl realizován další rozvoj oboru implantologie jak v České republice, tak také na mezinárodní úrovni.Hlavním posláním klastru je vytváření co nejlepších podmínek pro spolupráci členů klastru a také optimalizace podmínek pro podnikání a uplatňování inovativních produktů v daném oboru na domácím i zahraničním trhu. Spolupráce členů klastru je realizována zejména v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění výsledků vývoje do praxe včetně technologické spolupráce. Zárukou unikátnosti vývoje nových produktů na poli implantologie je také činnost a výzkumné náměty vědecké rady klastru. Rada jako orgán klastru je ustavena z našich nejvýznamnějších odborníků daného oboru z řad lékařů a vědeckých pracovníků přinášející tyto náměty přímo z lékařské a vědecké praxe.

Ambicí klastru je prosazovat zájmy svých členů také v zahraničí zejména formou spolupráce s obdobnými zahraničními seskupeními, pomáhat navazovat přímé vztahy českých a zahraničních subjektů v daném oboru. Podporovat vzájemnou výměnu zkušeností, spolupráci a společné projekty. Proto již při svém založení se klastr obrátil na koordinátora sítě Enterprise Europe Network – Technologické centrum AVČR s požadavkem nalézt partnery z oboru implantologie v zahraničí pro další obchodní nebo výzkumnou spolupráci. 

Intenzivní vzájemná spolupráce, podpora a sdílení zkušeností jsou předpokladem pro vznik inovativních výsledků a unikátnost v daném oboru s vysokým potencionálem uplatnitelnosti nových produktů zejména na zahraničních trzích přinášejících také zvyšování konkurenceschopnosti a prestiže České republiky.

Už nyní se mohou někteří výrobci jako členové klastru pochlubit významnými patenty a jedinečnými implantologickými produkty. Věříme, že klastr může napomoci i nadále posouvat hranice daného oboru a v konečném důsledku díky uplatňování inovativních léčebných postupů a jedinečných produktů k rychlejší a efektivnější léčbě pacientů a zvyšování úrovně zdravotní péče.

Web klastru: czechimplant.cz

Autor článku: Ing. Jana Vykoukalová, výkonná ředitelka klastru.

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme