CzechInno oznámilo vítěze inovační soutěže Vizionáři 2019

Sdružení CzechInno představilo vítěze projektu Vizionáři 2019. Ocenění získaly inovace českých podniků s významným přínosem v technologické, společenské i ekonomické oblasti. Konkrétní vliv budou mít například na hospodaření s odpady, zkvalitnění péče po operačním zákroku, podporu dopravy nebo na technologickou podporu vzdělávání.Předávání cen se uskutečnilo v úterý 3. prosince 2019 v pražském Hotelu Belvedere. Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Technologická agentura ČR.

Odbornou porotu tvořily instituce zabývající se podporou inovací, aplikovaného výzkumu a podnikání. Konkrétně o projektech rozhodovali zástupci z Akademie věd ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace výzkumných organizací ČR, České exportní banky, Českého statistického úřadu, Komerční banky, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, sdružení CzechInno, Technologické agentury ČR, Technologického centra Akademie věd ČR a Úřadu průmyslového vlastnictví. Ocenění Vizionář 2019 si odneslo celkem osm českých podniků a organizací. CzechInno dále vyhlásilo sedm čestných uznání poroty a počtvrté udělilo titul Osobnost projektu Vizionáři.

Vítězové projektu Vizionáři 2019

Společnost FUTTEC a.s. získala ocenění Vizionář 2019 za Unikátní technologii FUTTEC pro opravy povrchů silnic. Technologický přínos této inovace přispěje k bezpečnosti a plynulosti automobilové dopravy. Cenu převzala Natálie Friebelová, Marketing Manager společnosti FUTTEC, z rukou vedoucího oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR Petra Hladíka.

Společnost inpublic group s.r.o. se stala Vizionářem 2019 díky svým Digitálním nástěnkám ÁMOS vision a jejich technologickému a společenskému vlivu na oblast vzdělání, osvěty a inspirace pro mladou generaci. Ocenění předala manažerka marketingu a komunikace Českých Radiokomunikací Anna Tůmová jednateli společnosti inpublic group Richardu Prajslerovi.

Společnost LAVARIS s.r.o. obdržela cenu za Unikátní technologii pro recyklaci pneumatik v oblasti recyklace odpadů, druhotných surovin a cirkulární ekonomiky. Projekt je přínosný jak po technologické, tak po společenské i ekonomické stránce. Pro cenu, kterou předával vedoucí oddělení analýz a koncepcí Odboru strategií Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Martin Štícha, si přišel jednatel společnosti LAVARIS George Kara‘a.

Společnost ProSpon spol. s.r.o. za Inteligentní endoprotézu se včasnou automatickou detekcí možného selhání získala titul Vizionář 2019 kvůli technologickému a společenskému přínosu v oblasti zdravotnictví, léčby a kvality života pacientů po operačním zákroku. Cenu převzali společně jednatel společnosti ProSpon Jindřich Foubík a vývojový konstruktér Zdeněk Čejka ml. od ředitele odboru mezinárodních vztahů a komunikace České exportní banky Petra Križana.

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s.r.o. zvítězila se svou Komplexní systémovou telemetrii pro obecní soustavy domovních čistíren odpadních vod a úpravny vod a technologický, společenský a ekonomický přínos pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině. Jednatel společnosti SATTURN HOLEŠOV Jaromír Tomšů si odnesl cenu z rukou Martina Dudy, člena předsednictva Technologické agentury ČR.

Katedra polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (FChT UPce) si odnesla cenu za technologický a společenský přínos v oblasti smart technologií ve zdravotnictví. Ocenění za Bandážový senzor určený pro detekci optimálního okamžiku pro výměnu obvazových materiálů pomocí barev převzal Doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. z Katedry polygrafie a fotofyziky FChT Univerzity Pardubice od vedoucího EU Pointu Komerční banky a jednatele společnosti KB Advisory Jana Hanuše.

Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. získal titul Vizionář 2019 za První českou nanodružici VZLUSAT-1. Porota ocenila technologický přínos projektu v oblasti kosmického výzkumu. Pro cenu z rukou Jana Hanuše si přišel Ing. Vladimír Dániel, vedoucí programu VZLUSAT-1 z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.

Společnost Zikmund Electronics s.r.o. zvítězila se svým TechWorm – unikátním kamerovým systémem pro inspekci nepřístupných prostor a technologický přínos v oblasti životního prostředí a veřejné infrastruktury. Cenu převzal jednatel společnosti Zikmund Electronics Petr Zikmund od člena řídicí rady sdružení CzechInno Doc. Ing. Pavla Švejdy, FENg.

 Čestná ocenění poroty

  • Code Creator s.r.o., SATTURN HOLEŠOV spol. s.r.o. a VŠB – TU Ostrava za mobilní aplikaci Chimera pro šifrovanou komunikaci mezi uživateli
  • Společnost Coming Plus a.s. za ucelený bezpečnostní a navigační systém pro nevidomé COMCON VISION
  • Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze za komplexní podporu společensky prospěšného aplikovaného výzkumu a implementaci inovací v oblasti strojírenství
  • EIA Blockchain Services a.s. za EIA Blockchain za unikátní veřejný blockchainový systém sloužící k posílení důvěry mezi partnery
  • Společnost IQ Structures s.r.o. za nanooptiku pro LED svítidla
  • Společnost SENSE Vital Air s.r.o. za čističku vzduchu SENSE Vital Air
  • Společnost THOME Lighting s.r.o. za svítidlo PRELED 2G MIXCOLOR
 

Odborná porota vybrala počtvrté v projektu Vizionáři 2019 výjimečnou osobnost v oblasti českých inovací. V letošním ročníku se touto osobnost stal ředitel Technologického centra Akademie věd ČR Karel Klusáček za celoživotní přínos v oblasti podpory českého inovačního podnikání.

Redakčně upravená tisková zpráva CzechInno

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme