CzechInvest eviduje rostoucí zájem o investiční pobídky

Pro zájemce o investiční pobídku je nově k dispozici interaktivní statistika.

Investiční pobídky jsou jedním z nástrojů, kterými Česká republika podporuje investice firem i během aktuální ekonomické situace. Jedná se o podporu takových firem, které investovanými prostředky rozvíjí region a pomáhají kultivovat jeho prostředí.

Pracovní porada, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Během prvních 7 měsíců zaznamenal CzechInvest zhruba 190 konzultací ohledně zájmu o investiční pobídku, což je o 27 % více než za stejné období v minulém roce, kdy za celý rok proběhlo 236 konzultací.

„Podporu mohou získat společnosti, které působí ve zpracovatelském průmyslu, technologická centra, centra strategických služeb nebo společnosti produkující zdravotnické výrobky a polovodiče. Nejběžnější formou podpory firem je částečná sleva na dani z přijmu právnických osob. Společnosti mohou uplatnit slevu na dani z příjmu právnických osob v případě, že navýší svůj zisk nad stanovenou hranici. V praxi je tak podpořen pouze nový investiční projekt,“ přibližuje pravidla investičních pobídek Eva Jungmannová, ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit.
 
Agentura CzechInvest je jedinou organizací, která umožňuje podání žádosti o investiční pobídky a zároveň připravuje posudky, analýzy a hodnocení dopadů investic pro Českou republiku a dotčené regiony. Pro zájemce o investiční pobídku je nově k dispozici interaktivní statistika. Jejím cílem je poskytovat managementu společností co nejhodnotnější informace formou přehledně vizualizovaných dat o investicích, které stát v minulosti podpořil. Interaktivní data mají celou řadu funkcionalit a filtrů, jejichž prostřednictvím je možné získat ucelený přehled o investicích napříč Českou republikou pro potřeby analýz.
 
Novou funkcionalitu najdete na stránkách agentury CzechInvest.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme