CzechInvest: Tři čtvrtiny starostů stojí o nového investora, problémem je nedostatek volných ploch

Většina starostů v České republice má zájem o rozvoj vlastní lokální ekonomiky. Primárně chtějí přilákat investory z oblasti pokročilého zpracovatelského průmyslu.

Problémem, na který však narážejí, je nedostatek vhodných rozvojových ploch, kde by mohly nové firmy podnikat. Tato a další unikátní data byla sesbírána agenturou CzechInvest díky projektu Pasportizace podnikatelského prostředí.

Ilustrační fotografie

„Naším cílem je, aby tato data z projektu našla využití v širokém spektru služeb pro obce. Zároveň pokud připravujete podklady pro investory, potřebujete mít zmapované české investorské prostředí. To byl podnět, díky kterému jsme do projektu šli. Abychom mohli nabídnout investorům ta nejlepší data,“ představuje genezi projektu Michal Urban, ředitel divize podnikatelského prostředí agentury CzechInvest.

Agentura CzechInvest v průběhu minulého a letošního roku získala data formou rozhovorů se zástupci obcí a měst. Z dat například vyplývá, že drtivá většina starostů se potkává se svými podnikateli a vzájemně spolupracují na rozvoji obce. Téměř polovina obcí podporuje různou formou rozvoj podnikání. Zároveň ale obce trápí množství brownfieldů, které brání rozvoji obce. Sběr kvalitativních dat bude pokračovat i v roce 2023.

„Za dva roky, co projekt běží, jsme získali ohromné množství dat. Z velké části jsme jejich primárním zdrojem, protože jsme osobně navštívili 387 měst a obcí v ČR. V tuto chvíli tedy máme spoustu informací o rozvojových plochách, brownfieldech, podpoře podnikání, ale třeba i připravovaných investicích,“ doplňuje analytik projektu Tomáš Tázlar z CzechInvestu.

Konference ukázala cesty k efektivní přípravě veřejných projektů

Agentura CzechInvest vedle projektu pasportizace pořádá pro municipality zároveň online akademii pro starosty, vzdělávací projekt zaměřený na pět klíčových oblastí pro zástupce obcí a měst sloužící jako inspirativní platforma pro rozvoj obcí, měst i celého kraje. Mezi další služby můžeme řadit pravidelné zpracovávání příkladů dobré praxe, platformu tržiště smart řešení pro města či organizaci eventů napříč regiony ČR.

Jednotlivá unikátní data o investičním prostředí a lokální ekonomice v České republice byla představena i na listopadové konferenci pořádané agenturou CzechInvest. Pozvání přijali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra, Svazu měst a obcí ČR, Svazu místních samospráv či Národní sítě zdravých měst a také developeři v oblasti výstavby a provozování podnikatelských parků.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Správa majetku, nemovitosti

Doporučujeme