CzechTrade má nové ředitele kanceláří v Polsku a Srbsku

Dvě zahraniční kanceláře agentury CzechTrade – v polské Varšavě a v srbském Bělehradě – mají od poloviny prázdnin nové vedoucí.

Vedoucím zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Polsku je od 29. července Ivo Šipl. Před příchodem do CzechTradu působil v letech 2015 až 2019 na pozici obchodního manažera pro společnost Howden ČKD Compressors v Praze. Dříve pracoval ve švédsko-polské finanční skupině na pozici obchodního asistenta. Jako jeden z prvních zaměstnanců měl na starost budování české pobočky se sídlem ve Varšavě. Ivo Šipl je absolventem VŠB – Technické univerzity v Ostravě a dlouhodobě navštěvoval Polský institut v Praze.

„Z Polska se stává moderní a vlivná země Evropy. Polská vláda výrazně investuje nejen do energetické, vojenské, ale i dopravní infrastruktury. Ukazatelem, který potvrzuje rostoucí blahobyt země, je index SEDA společnosti Boston Consulting Group, z něhož vyplývá, že Polská republika za posledních 10 let poskočila v žebříčku hodnocení ze 42. na 32. pozici. Pro srovnání, ČR se ve stejném časovém horizontu posunula pouze o tři místa nahoru. S rostoucí životní úrovní se zvyšuje zájem Poláků o české zboží a zcela pochopitelně se tak na našeho souseda se zaměřuje čím dál více českých firem,“ říká Ivo Šipl.

Vedoucím zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Srbsku se sídlem v Bělehradě je od letošního srpna Martin Šmejc. Před vysláním do Srbska působil v rámci CzechTradu jako exportní konzultant pro firmy v oboru strojírenství a kovovýroby, podílel se na organizaci několika zahraničních výstav a spolupracoval mimo jiné i na přípravě velmi úspěšného dodavatelského fóra Sourcing Days Tschechien v Plzni. Martin Šmejc je absolventem Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze. Ve volném čase se rád věnuje literatuře faktu a sportovním aktivitám.

„Srbsko je pro české exportéry nejbližší teritorium mimo Evropský hospodářský prostor a jednotný trh EU. Zároveň však nabízí výhody bezcelního obchodu nejen s EU, ale i s Tureckem a Ruskou federací, nejnižšího daňového zatížení právnických osob v Evropě a rozvinutého průmyslového dědictví bývalé Jugoslávie. Především se však jedná o zemi šikovných lidí, kteří vůči Čechům chovají nebývalé sympatie dané mnohdy historickými souvislostmi, ale v současné době i vysokou kvalitou českých výrobků za přijatelnou cenu. Srbský trh rozhodně nepatří k jednoduchým – čeští exportéři se musí obrnit trpělivostí a v případě větších projektů nabídnout i přidanou hodnotu. Z dlouhodobého hlediska se na místním trhu rozhodně uplatní české firmy z oblasti vodního hospodářství, stavebnictví a zemědělství. V blízké budoucnosti se dá očekávat také značný rozvoj na poli e-commerce, inovativních technologií a robotiky,“ říká Martin Šmejc.

• Teritorium: Evropa | Polsko | Srbsko | Zahraničí

Doporučujeme