CzechTrade má nové ředitele tří kanceláří, zaměří se na export smart technologies

Ve státní agentuře na podporu obchodu CzechTrade dochází ke změně hned na třech pozicích ředitelů zahraničních kanceláří na trzích důležitých pro české exportéry.

Nové vedení přichází do brazilské, španělské a rumunské pobočky. Společným cílem nových ředitelů je export chytrých technologií a rozvoj služeb agentury, jako jsou obchodní mise nebo exportní inkubátory.

Španělsko

Na pozici ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade ve Španělsku byl jmenován Marek Zmrzlík, který v agentuře působí více než 10 let. Za tu dobu se specializoval především na latinskoamerická teritoria a obor energetiky. Od roku 2016 byl ředitelem zahraniční kanceláře pro Brazílii a Argentinu. V roce 2018 se vrátil do České republiky a do letošního léta vedl oddělení energetiky, zdroje a životního prostředí.

„Mám za sebou organizaci řady úspěšných podnikatelksých misí po celém světě se zaměřením na energetiku. Těmto aktivitám a oborům bych chtěl dát prostor i v pozici ředitele zahraniční kanceláře ve Španělsku. Zároveň bych rád zdůraznil export v oblastech moderních technologií, smart cities, ICT nebo zdravotnictví,“ říká o nové pozici Marek Zmrzlík.

Brazílie

Kancelář v brazilském São Paulu nově povede Jan Michálek, který se na místo ředitele posune z pozice dosavadní “dvojky”. Absolvent VŠE a odborník přes finance a účetnictví působí v tamní pobočce od roku 2019. Českým exportérům však s dobýváním tohoto jihoamerického trhu pomáhá již od roku 2015, kdy v této metropoli v jihovýchodní části Brazílie zakotvil po své cestě kolem světa.

„Rád bych se zaměřil na obnovení dovozu českých výrobků a služeb po období covidu do Brazílie. Potenciál vidím hlavně v chytrém zemědělství, ICT službách, vodohospodářství nebo českých obráběcích strojích, které mají v Brazílii dobré jméno. Do jednoho roku bych také rád otevřel inkubátor v São Paulu,“ uvádí ke svému působení Jan Michálek.

CzechTrade chystá podporu restartu exportu

Rumunsko

Bukurešťskou pobočku agentury má nově na starosti Kryštof Rygl. Rumunsko je pro české exportéry stále atraktivnější destinací. HDP země roste významně nad průměrem EU a ekonomický růst se promítá do spotřebitelského apetitu. Perspektivními obory jsou jednoznačně stavebnictví a energetika, kde země musí dohnat Evropu nejenom v nedostatečné síti dálnic, ale i obnově stávající silniční i železniční sítě.

„S dobrou přípravou je na rumunském trhu veliká šance na úspěch. Pro české exportéry je na rumunském trhu klíčové nepodcenit přípravu v oblasti právní ochrany a následně způsobu navázaní obchodních vztahů. Potenciál pro české firmy je v oblasti e-commerce, ICT služeb a chytrých technologií,“ vysvětluje Kryštof Rygl, který v agentuře CzechTrade působí od roku 2018.

• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme