CzechTrade má novou kancelář v Gruzii. Nahradí uzavřenou pobočku v Rusku

Česká agentura na podporu obchodu expanduje do Gruzie, zahraniční kancelář otevírá v hlavním městě Tbilisi.

Gruzie má pro české vývozce velký potenciál a spolu s dalšími vytipovanými trhy může zčásti nahradit výpadek v Rusku a na Ukrajině, kde má Česká republika přerušené obchodní vazby. Oficiální otevření proběhlo 2. května v podvečer v prostorách Zastupitelského úřadu ČR. Doposud byla Gruzie obsluhována ze zahraniční kanceláře v sousedním Ázerbájdžánu.

Oficiální otevření ZK CzechTrade v prostorách Zastupitelského úřadu ČR

České firmy se v Gruzii mohou uplatnit zejména v oblasti stavebnictví, a to od architektonické přípravy projektů přes výstavbu až po konečné vybavování nemovitostí. Příležitosti k získání zakázek budou mít čeští exportéři také v oblasti dopravní infrastruktury.

„Gruzie v posledních letech dynamicky modernizuje a rozšiřuje svou dopravní infrastrukturu, a to nejen silniční, ale i železniční. Aktivně rozvíjí sítě logistických center. Gruzínská vláda deklaruje, že je připravena dlouhodobě podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru,“ komentuje generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. „I malá ekonomika jako Gruzie nabízí českým firmám poměrně velké spektrum možností v rámci spolupráce,“ dodává.

Zajímavou spolupráci budou české společnosti moct navázat také v potravinářských a zemědělských odvětvích. Agentura CzechTrade očekává příležitosti zejména v dodávkách zemědělských strojů, technologií či potravinářských zpracovatelských celků. „Výzvou pro české firmy je i oblast zdravotnictví. V dnešní době je v Gruzii pouze 15 % zdravotnických služeb poskytováno státními nemocnicemi, zatímco 85 % je poskytováno soukromým sektorem. Existuje zde proto možnost zahájit partnerství jak s veřejnými, tak i soukromými subjekty,“ říká Radomil Doležal.

Jak úspěšně vstoupit na gruzínský trh? Přinášíme ověřené informace exkluzivně přímo z Gruzie od pracovníků ministerstev a agentury CzechTrade.

Do Gruzie se vyvezlo zboží za 2,3 miliardy korun

Celkový vývoz z ČR do Gruzie za rok 2021 činil téměř 2,3 mld. Kč. Oproti roku 2020 se jedná o 23,2% nárůst, oproti roku 2019 o 2,9 procenta. Na celkovém exportu České republiky se Gruzie podílela 0,05 % a v pořadí všech států tak zaujala 63. místo. Nejdůležitější exportní položkou byly telefonní přístroje, vyvezlo se jich za více než 557 milionů Kč. Hodnota vyvezených strojů na automatické zpracování dat pak přesahovala 216 milionů Kč. Důležitými exportními artikly byly také osobní automobily, traktory nebo turbíny.

Tbilisi

Z Gruzie bylo do České republiky v roce 2021 dovezeno zboží v hodnotě 624 milionů Kč. Na celkovém importu se Gruzie podílela 0,01 %, a v pořadí států tak byla 87. Dovážely se například textilní nebo potravinářské výrobky.

Novou kancelář CzechTrade v Tbilisi slavnostně otevřeli předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil, velvyslanec ČR v Gruzii Petr Mikyska, náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák a generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

Webové stránky kanceláře CzechTrade v Tbilisi

• Teritorium: Gruzie | Rusko | Zahraničí

Doporučujeme